Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Mevzuat

Üniversite Yönetmelik ve Yönergeleri

MEVZUAT KOMİSYONU
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR (Başkan)

Prof. Dr. Ayşe Gülnihal CANSEVEN KURŞUN

Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ

Doç. Dr. Elif Hilal ŞEN

Av. İrem TAŞBAŞ AYDINALP (Hukuk Müşaviri)

Av. Fadimenur KUŞ (Genel Sekreter V.)

Öğr. Gör. Büşra KALKAN BALAK

İş Akış Şeması

YÖK Yönerge ve Yönetmelikleri

Yönetmelikler

Araştırma ve Uygulama Merkezleri Yönetmelikleri

Yönergeler

Akademik Yükseltilme ve Atanma

Arşiv ve Belge Yönetimi Hizmetleri

Tıp Fakültesi Yönergeleri

Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönergeleri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönergeleri

Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergeleri

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Erasmus + Programı

Yatay Geçiş

Uluslararası Öğrenci Kabulü

Muafiyet ve İntibak İşlemleri

Öğrenci Konseyi

Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

Bilimsel Yayın ve Çalışmaları Teşvik Programı

İzin Kullanım Usul ve Esasları

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Kütüphane

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Formlar

İzin Formları

POLİTİKALAR

Burs