Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Kabul Şartları

Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurulunca belirlenen yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerine binaen sadece aşağıdaki durumda bulunan adaylar Yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanlarına kabul edilebilir;

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

  • Yabancı uyrukluların,
  • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
  • 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil.) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyrukluların, çift uyruklu olup lise öğreniminin tamamını (K.K.T.C. hariç) yabancı bir ülkede tamamlayanlar (lise öğreniminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede ki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
  • K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de lise öğrenimini tamamlayan GCE Advanced Level sınav sonuçlarına sahip olanlar,
  • K.T.C. uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE Advanced Level sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilir.

Aşağıda belirtilen adayların başvuruları ise kabul edilmez:

  • Çift uyruklu olup lise öğreniminin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanlar,
  • K.T.C. uyruklu olanlar veya uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (GCE Advanced Level sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç.) maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular veya T.C. uyruklu olanlar, (01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında (K.K.T.C. hariç) ortaöğretime (lise) başlamış olmaları halinde son üç yılını anılan tarihten sonra başlamış olmaları halinde ise ortaöğretiminin (lise) tamamını bitirenler hariç) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklular veya 6. maddenin (1). Fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.