Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Erasmus + Programı

Erasmus + Programı Nedir?

Erasmus + Programı Nedir?

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa'da öğrenim görmek, öğretim yapmak, staj yapmak veya gönüllü çalışmak isteyen öğrenci, akademik ve idari personellere yönelik bir programdır. Program kapsamında, katılımcılar farklı Avrupa ülkelerindeki eğitim kurumları veya işletmelerde deneyim kazanabilmektedirler.

2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programı olan Erasmus+ ‘ın amacı, Avrupa gençliğinin eğitim ve işgücü piyasasına entegrasyonunu desteklemek, Avrupa kültürüne ve toplumuna ilişkin anlayış ve farkındalığı artırmak, uluslararası işbirliği ve hareketliliği teşvik etmek ve Avrupa Birliği'nin stratejik hedeflerine katkıda bulunmaktır.

Erasmus+ Programı, öğrenci, akademik ve idari personellerin yurt dışındaki eğitim veya iş deneyimi sırasında alacakları desteklerle daha fazla fırsat sunmayı hedeflemektedir. Bu destekler arasında seyahat ve konaklama giderleri, dil kursları, sigorta, vize masrafları ve aylık harçlık gibi maddi yardımlar bulunmaktadır.

Erasmus+ Programının kısa tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Misyon-Vizyon

Misyon

Yüksek İhtisas Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğünün misyonu, Erasmus+ değişim programı ile uluslararası alanda ülkemizin ve üniversitemizin tanınırlığını arttırmak amacıyla yurtdışından gelen öğrenci, akademik ve idari personelin uyum sürecine destek olmak, yürütecekleri faaliyetleri koordine etmek, karşılıklı bilgi paylaşımı ve ders verme hareketliliği ile eğitim-öğretim faaliyetlerine uluslararası boyut kazandırmak, program çerçevesinde uluslararası projelere katılmak ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile kalıcı ve sürdürülebilir işbirlikleri geliştirmektir.

Vizyon

Yüksek İhtisas Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğünün vizyonu, AB Eğitim Programlarına en üst düzeyde katılım sağlayan, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde yenilikleri takip eden, uluslararası düzeyde bilgi üretilmesine katkı sağlayan, kültürel çeşitliliğin sağlayacağı farklı bakış açılarından yararlanan ve sürekli gelişime odaklanan kalite anlayışına sahip üniversitemizi öğrenci, akademik ve idari personeli ile birlikte uluslararasılaşma hedefine ulaştırmaktır.

Yönerge

Koordinatörlük

Doç. Dr. Esma SARI ÜZEK (Koordinatör)

esmasariuzek@yiu.edu.tr

Öğr. Gör. Atilla Çağatay SEZİK (Koordinatör Yardımcısı)

cagataysezik@yiu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şerife CANKURTARAN SAYAR (Tıp Fakültesi Öğrenci Hareketliliği Sorumlusu)

serifecankurtaransayar@yiu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Müge ÖÇAL DEMİRTAŞ (Tıp Fakültesi Personel Hareketliliği Sorumlusu)

mugeocaldemirtas@yiu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye RAMAZANOĞLU (Tıp Fakültesi Personel Hareketliliği Sorumlusu)

sumeyyeramazanoglu@yiu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şahika GÜNER (Tıp Fakültesi Öğrenci Hareketliliği Sorumlusu)

sahikaguner@yiu.edu.tr

Öğr. Üyesi Özlem MUŞLU (SBF Personel Hareketliliği Sorumlusu)

ozlemmuslu@yiu.edu.tr

Öğr. Gör. Özlem BEŞİK TOPÇU (SBF Öğrenci Hareketliliği Sorumlusu)

ozlembesik@yiu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ZENGİN (SBF Öğrenci Hareketliliği Sorumlusu)

hulyazengin@yiu.edu.tr

Araş. Gör. Burak TEKEREK (Erasmus+ Web Sitesi Sorumlusu)

buraktekerek@yiu.edu.tr

Öğr. Gör. Feyza ŞENAY ULAŞ (SHMYO Öğrenci Hareketliliği Sorumlusu)

feyzasenay@yiu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÖZDEN ERDOĞAN (Bağlum Yerleşkesi Sorumlusu)

zehraozdenerdogan@yiu.edu.tr

Öğr. Gör. Mutahire TOK (Erasmus+ Sekreteri, MYO Öğrenci Hareketliliği Sorumlusu)

mutahiretok@yiu.edu.tr