Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Prof. Dr. Sami AYDOĞAN (Müdür)

Dr. Öğr. Üyesi Saide MURATOĞLU (Müdür Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ZENGİN (Enstitü Sekreteri)

Arş. Gör. Özgenur KOÇAK (Anatomi Ana Bilim Dalı)

Arş Gör. Mehmet Can EBİNÇLİ (Anatomi Ana Bilim Dalı)

Arş. Gör. Pınar TARIKAHYA (Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı)

Arş. Gör. Katre Cemre ATICI (Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı)