Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Sıkça Sorulan Sorular

KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Uluslararası öğrencileri kabulüne farklı sınavları ile diploma notlarını esas almaktadır. Öncelik Ülke düzeyinde Türk Devlet Üniversiteleri tarafından yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı ile Uluslararası düzeyde SAT Sınavı, ACT sınavı, GCE ve Cambridge Uluslararası AL ve ASL Sınavlarındadır. Bu doğrultuda yerleştirme esnasında adayların sıralaması ilk önce YÖS ve SAT sınavına giren ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak en az puan alan adaya kadar sıralanır. Kontenjanın dolmaması halinde ortaöğretim başarı puanı en yüksek puan olan adaydan başlanarak en az puana kadar sıralama gerçekleştirilir.

Kayıt için, kabul mektubunuzda yer alan belgelerle Uluslararası Öğrenci Merkezine şahsen müracaat ederek kayıt yapabilirsiniz.

Kayıt için gerekli belgelere aşağıda belirttiğimiz linkten ulaşabilirsiniz:
https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/uluslararasi/basvuru

Ders kaydınızı, Üniversitemizin web sayfasında yer alan akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapmalısınız. Akademik takvimin bulunduğu bağlantı bilgisine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/akademik/akademik-takvimler

Akademik danışmanlarınızın onayı ile ders alır veya ders bırakırsınız. Bu işlemlerden herhangi birini tamamlamak için akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma sürelerine uymanız gerekmektedir. Ders ekleme/bırakma işlemlerinizin ve ders notlarınızın Ön lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14. Maddesi ile çelişmemesine dikkat etmelisiniz.
Tam zamanlı öğrenci durumunda kalabilmeniz için gerekli ders kredilerini karşılamanızı kesinlikle öneririz. Akademik danışmanlarınızın onayı ile diğer birimlerden/bölümlerden seçmeli dersler alabilirsiniz. Ancak, lisans programınızın seçmeli dersler için ayırdığı yüzde 10'luk kredilimitini aşmamanız gerekmektedir.

Evet. Geçerli nedenleriniz hakkında Dekanlık/müdürlük onayı ve Rektörlükçe uygun bulunması durumunda her başvuruda en çok bir yıl (Tıp fakültesi) /yarıyıl verilebilir. Kayıt dondurma talebinizi ders ekleme/bırakma süresinde yapmanız gereklidir.

ÖĞRETİM

Evet, devam zorunluluğunuz vardır.

Derslerinizi başarıyla geçebilmek için genel ders notunuzun en az 60 puan ve üzeri olması gerekmektedir.

Tıp Fakültesi (Türkçe) akreditasyon için gerekli başvuruları 2022-2023 akademik yılı itibari ile gerçekleştirecektir. Akteditasyon başvurusu için en az 1 dönem mezun verilmesi gerekliliğinden dolayı İngilizce Tıp Fakültesi için henüz işlem yapılamamaktadır.

İngilizce Tıp Fakültesinde dersler 0 İngilizce olup, diğer tüm fakülte, enstitü ve yüksekokullarımızda öğretim dili Türkçedir. Türkçe Tıp Fakültesinde ilk üç sınıfta İngilizce ve Tıbbi İngilizce olmak üzere iki ayrı zorunlu İngilizce dersi vardır. 3 Sağlık Bilimleri Fakültemiz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulumuzda İngilizce ve Mesleki İngilizce olarak tüm sınıflarda zorunlu İngilizce dersi vardır.

İngilizce Tıp Fakültesi için, İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Ayrıca Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Türkçe Hazırlık Programımızda bulunmaktadır. Üniversitemizde (İngilizce Tıp Fakültesi Hariç) eğitim dili Türkçe olup, kayıt şartlarına uygun olmak üzere aday öğrencinin B2 seviyesinde Türkçe dil sertifika sahibi olması gerekmektedir, bu sertifikaya sahip olmayan öğrenciler Türkçe Hazırlık sınıfından eğitim almalıdır. 

Mezun olma durumundaki öğrencilerin yalnız bir dersten başarısız olma durumunda girebilecekleri sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için, tek ders durumuna düşülen yarıyıl sonunu veya yılsonunu takip eden ay içerisinde yapılır. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (CC) notu almak gerekmektedir.

Tek ders sınavı ücreti, kredi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve üniversitemiz sayfasında duyurulur.

İlgili Mevzuat linki inceleyebilmeniz açısından aşağıda paylaşılmıştır.

https://www.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/yonergeler/1570169077_onlisans-lisans-sinav-yonetmeligi.pdf

Üniversitemize kayıtlı öğrenciler yaz öğretiminde en fazla 3 ders alabilirler.
Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur.
Diğer Yükseköğretim Kurumlarının yaz öğretiminden ders alınabilmesi için ilgili dersin Üniversitemizde açılmamış olması gerekir. Alınacak derslerin eşdeğerliliğinin Akademik Birim Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.
Yaz öğretim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve üniversitemiz sayfasında duyurulur.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesi İçin Linke Tıklayınız
https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/1559312708_yIuyazogretimiyonergesi.pdf
Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi için Linke Tıklayınız.
https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/sbf_ders_program/1625553463_yazogretimiderstalepdilekcesi.pdf

Üniversitemiz Tıp Fakültemizde multidisipliner öğrenci laboratuvarları (dört adet) ve anatomi laboratuvarı bulunmaktadır. Anatomi laboratuvarında iki adet kadavra ve maketlerle uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Diğer fakülte ve yüksekokullarımızda bölümlerin ihtiyaçlarına özel laboratuvarlarda mesleki eğitim derslerinin uygulamaları yapılabilmektedir Klinik beceri laboratuvarlarında, öğrencilerimizin sağlık uygulamalarında beceri kazanma eğitimleri verilebilmektedir. 

Mesleki uygulamalar ve stajlar gibi uygulamalı eğitimler ise anlaşmalı ve kamu hastanelerimizde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı'na dahil olan Üniversitemiz öğrencileri, dilerlerse bölümlerinin staj koordinatörlüğü aracılığı ile yaz stajlarını yapabilirler.

Üniversiteye bağlı birimlere yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’’ ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi hükümlerine (YİU-WEB sayfası – ÖĞRENCİ sekmesinden okuyabilirsiniz) uygun olarak yapılmaktadır.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamamaktadır.

YÖK tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde;

  • EK MADDE-1 (ÖSYM puanına göre) ile Yatay Geçiş: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının Yatay Geçiş yapmak istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yapılabilir.
  • GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) ile Yatay Geçiş: Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şartı ile yapılabilen yatay geçiştir.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Yurt Dışından Yatay Geçiş Yönergesi hükümlerine (YİU-WEB sayfası – ÖĞRENCİ sekmesinden okuyabilirsiniz) göre yapılır.

Yönerge için Tıklayınız.

https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/duyurular/1656685883_yatay-gecis-yonerge-duzenlenmesi--senota-sonrasi-hali-son-halI1.pdf

Yönetmelik için Tıklayınız.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Evet. Yatay Geçiş Başvuru ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve üniversitemiz sayfasında duyurulur

Sisteme giriş yapamadığınız durumlarda Öğrenci işleri ile iletişime geçiniz.

  • Yüzüncü Yıl Yerleşkesi (Tıp Fakültesi) Tel: (+90 312) 329 10 10 / 265
  • Balgat yerleşkesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Tel: (312) 287 44 98 / (+90 552) 994 0541
  • Bağlum Yerleşkesi (SHMYO /MYO) Tel: (+90 312) 329 7425 /116

E-mail: ogrenciisleri@yiu.edu.tr

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından dilekçe ile talep ediniz; Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti ödeyerek kartınızı teslim alabilirsiniz.

Üniversitemizin ilişik kesme formunu/dilekçesini ilgili idari birimlerden imza alınarak (İlişik kesme işleminin yapılabilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan malzeme ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir) ve gerekli yerler doldurularak Gelen evrak birimine teslim edilerek işlemleriniz başlatabilirsiniz. İlişik Kesme Formuna aşağıdaki Linkten ulaşabilirsiniz.

https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/duyurular/1660308335_ilisik-kesme-formu.pdf

ÖĞRENİM ÜCRETİ VE BURS OLANAKLARI

Güncel öğrenim ücreti bilgisi öğrenci sözleşmenizde yer almaktadır.

Şartları sağlamanız durumunda; Akademik Başarı Bursu, Sporcu Başarı Bursu, Sosyal Destek Bursu, Kardeş Bursu, TİVAK Bursundan yararlanabilirsiniz. Bursların veriliş usul ve esasları için aşağıdaki bağlantı bilgisini kullanabilirsiniz.

https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/duyurular/1636632834_burs-yonergesi-19.10.2021.pdf

Sınıfta kalma durumunda normal Eğitim-Öğretim dönemi tamamlandıktan sonra uzatılan dönem veya yılda burs kesilir. Dönem/Yıl başına ücret ödenir.

ÖĞRENCİ SAĞLIK, SPOR VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ

Kampüs alanlarımızın merkezi konumlarda olması nedeniyle Üniversite çevresinde yemek yiyebileceğiniz çok sayıda kafe ve restoran bulunmaktadır. 

Yerleşkelerimizde revir hizmeti sağlanmakta ve kurum hekimi acil durumda hizmet vermektedir.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde aktif olarak hizmet veren 14 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. “Tıp Öğrencileri Birliği”, “ Sosyal Sorumluluk Topluluğu”, “Sağlık Teknikerleri Topluluğu” ve “Tiyatro Topluluğu” bunlardan bazılarıdır. Üniversitemiz bünyesinde yer alan “öğrenci toplulukları” ve “kültür-sanat –spor” faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki bağlantı bilgisini kullanabilirsiniz.

https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/ogrenci/saglik-kultur-ve-spor-dairesi/saglik-kulturve-spor-daire-baskanligi

Bu topluluklardan herhangi birine kayıt olmak isterseniz akademik yılın başında sks@yiu.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz

Birden fazla topluluğa üye olabilirsiniz ancak birden fazla toplulukta yönetici olamazsınız.

Üniversitemize ait Bağlum ve Balgat yerleşkelerinde 3 Kapalı Spor Salonu ile 1 adet açık spor salonu bulunmaktadır. Balgat Yerleşkemizde bulunan salonumuz hafta içi her gün hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz bu alanda kendi sportif ve rekreatif aktivitelerini düzenleyebilir, serbest zamanlarında masa tenisi, dart vb oyunlar oynayabilir ya da egzersiz yaparak rahatlayabilirler.

Üniversitemiz, ayrıca Gazi Üniversitesi ve Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi ile öğrencilerimizin egzersiz ve rekreatif amaçlı yaralanabileceği, açık ve kapalı tesisleri kullanabilecekleri bir protokole de sahiptir. Öğrencilerimiz bu tesislerde yüzme, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi, fitness vb faaliyetlerde bulunabileceklerdir. Yine öğrencilerimiz talep etmeleri durumunda doğada hiking vb rekreatif faaliyetler düzenlenmektedir.

Sosyal ve duygusal ihtiyaçlarınız bizim için önceliktir. Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi'nde görev yapan Klinik Psikoloğumuz, eğitiminiz süresince size gereken psikolojik yardım ve desteği sağlamak için hazırdır.

Klinik Psikolog Öğr.Gör. Cansu Öztürk'e cansuozturk@yiu.edu.tr adresinden e-posta göndererek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

KONAKLAMA VE ÜNİVERSİTEDE YAŞAM OLANAKLARI

Yüzüncü Yıl Yerleşkesi (Tıp Fakültesi)
İşçi Blokları, 1505. Cd. NO:18/A, Çankaya/Ankara.
Tel: (+90 312) 329 10 10 / 265
Balgat yerleşkesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Oğuzlar Mahallesi, 1375. Sk. No: 8, Çankaya / Ankara.
Tel: (312) 287 44 98 / (+90 552) 994 0541
Bağlum Yerleşkesi (SHMYO /MYO);
Hisar Mahallesi, Keçiören/Ankara.
Tel: (0312) 329 74 25.

Öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek uluslararası öğrencilere Dış Temsilciliklerimiz tarafından verilen giriş vizesidir.

Türkiye’de yasal olarak ikamet edildiğini gösteren belgedir. Türkiye’de öğrenim görecek tüm uluslararası öğrenciler bu belgeyi almak zorundadırlar. Yurtdışı temsilciliklerimizden alınan öğrenim vizesiyle birlikte, Türkiye’ye giriş yapılan tarihten itibaren en geç 60 gün içinde, öğrenim görülen şehrin İl Göç İdaresine müracaat edilir. İkametgâh Tezkeresi alınmadığı takdirde Devlet tarafından cezaî uygulamalarla karşılaşılır ve Üniversite tarafından öğrenci kaydınız silinir.

Uluslararası eğitim görmek amacıyla Türkiye’ye gelecek öğrencilerin eş ve çocuklarına, öğrencinin ikametgâh süresine paralel olarak ikametgâh izni düzenlenmektedir. Diğer yakınlarına ise kısa süreli vize ve vize muafiyetiyle gelmeleri halinde 6 aya kadar, dış temsilciliklerimizden alacakları uzun süreli ziyaret amaçlı vize ile gelmeleri halinde ise bir yıla kadar ikametgâh izni düzenlenebilmektedir

Balgat ve Yüzüncü Yıl Yerleşkelerimizde şu an için yurt bulunmamaktadır, kamu ve özel yurtlarla anlaşmalı hizmet verememekteyiz. Ancak Üniversitemize bağlı birimlerin merkezi konumlara sahip olması nedeniyle ihtiyacınıza yönelik birçok özel yurt ve misafirhaneye kolayca ulaşabilmeniz mümkündür. Üniversitemiz, yakın çevresinde bulunan yurt olanakları hakkında oryantasyon haftası boyunca öğrencilerimiz ve velilerimiz bilgilendirecektir.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan kampüslerimizin yemekhanelerinde, hafta içi her gün öğle yemeği hizmeti verilmektedir. Günlük öğle yemeği servisine kayıt olmak isteyen öğrencilerimizin başvurularını Muhasebe Ofisi aracılığıyla tamamlamaları gerekmektedir. Detaylı bilgi ve aylık olarak yayınlanan öğle yemeği menüsü örneğine ulaşmak için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/yasam

Kampüslerimiz şehrin merkezi bölgelerinde bulunduğundan dolayı metro istasyonlarına ve toplu taşıma araçlarının güzergahına oldukça yakındır. Ring hizmetimiz bulunmamaktadır. Kampüslerimize kolayca ulaşım sağlamak için yakınlarda bulunan metro istasyonlarından veya düzenli aralıklarla ulaşım imkanı sağlayan toplu taşıma araçlarından yararlanabilirsiniz.

MEZUNİYET SONRASI YAPILACAKLAR

Mezuniyet için gerekli formu doldurarak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları Balgat yerleşkesinden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu mezunları Bağlum Yerleşkemizde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bürolarından diplomalarını alabilirler.