Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Dil Yeterliliği

Dil Yeterliliği

Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde İngilice Tıp Programı haricinde öğretim dili Türkçedir, bu sebeple kayıt hakkı kazanan adayların eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım sağlayabilmeleri, dersleri takip edip anlayabilmeleri için yeterli dil yeterliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Kayıt olan öğrenciler Türkçe / İngilizce yeterlilik seviyelerini belgelendirmek zorundadırlar. Eğitim dili Türkçe olan bir eğitim programına kayıt olan öğrencilerden Türkçe dil seviyesini belgelendirmeyenler, Türkçe eğitim almak üzere Üniversitemiz tarafından Gazi Üniversitesi TÖMER Merkezine yönlendirilecektir, lisans öğrenime bir sonraki sene başlayacaklardır.

Eğitim dili İngilizce olan bir eğitim programına kayıt olan öğrencilerden İngilizce dil seviyesini belgelendirmeyen yahut Üniversitenin İngilizce muafiyet sınavını geçemeyenler, Lisans öğreniminden önce hazırlık sınıfında eğitim alacaklardır.

Kabul edilebilir Türkçe yeterlilik belgeleri, TÖMER Sertifikası düzenleyen Fakülteler ile Yunus Emre Enstitüleri tarafından temin edilebilir.

Kabul edilebilir İngilizce yeterlilik belgeleri CPE, CAE, FCE, PTE, TOEFLiBT

 

Türkçe yeterlik düzeyleri değerlendirmesi aşağıdaki gibidir:

A1-A2 Düzeyi            : Türkçe düzeyi hiç yoktur ya da yetersizdir. Bu durumda olanların, kazandıkları lisans programına kayıt hakkı saklı kalmak üzere en geç ikinci eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeylerini en az B2 düzeyine yükseltmeleri öğrenimlerine başlamaları için zorunludur. Bu süre boyunca kayıtları dondurulur.

B1 Düzeyi                  : Türkçe düzeyi geliştirilmelidir. Öğrencinin Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı lisans programına kaydı yapılır ve öğrenci öğrenimine başlar. Ancak öğrenci en geç ikinci eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini B2 düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Aksi takdirde öğrenimine devam edemezler ve talep edilen belgelendirme yapılana kadar kayıtları dondurulur.

B2- C1 Düzeyi           : Türkçesi yeterlidir. Üniversitemizde öğrenime başlayabilir.

 

TÜRKÇE DİL DÜZEYLERİ

C1       Türkçesi Yeterli

B2       Türkçesi Kısa Zamanda Yeterli

B1       Türkçesi Kısa Zamanda Yeterli

A2       Türkçesi Yeterli Değil

A1       Türkçesi Yeterli Değil