Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Tıp Fakültesi

BÖLÜMLER

EĞİTİMDE VE BİLİMDE FARK YARATAN TIP FAKÜLTESİ

 • Alanında deneyimli, başarılı ve dinamik kadro
 • Akredite fakülteler düzeyinde entegre (bütünleştirilmiş) pratik ve teorik eğitim
 • Zengin kütüphane; Medline Complete, CINAHL, Atıf İndeksi, Jaypee Digital Library, Clinical Key ve Up To Date gibi sağlıkta öne çıkan veri tabanları
 • Öğrenmeyi öğreten Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ)
 • Birinci sınıftan itibaren Klinik Beceri Eğitimi (KBE) ile hekimlik mesleğinin pratiklerini öğrenme ve uygulama olanağı
 • Çok boyutlu düşünmeyi sağlayan Eleştirel Düşünce ve Sanat müfredatı
 • Öğrencilerimizin iletişimi güçlü hekimler olarak yetişmelerini sağlayan İletişim Becerileri Eğitimi (İBE)
 • Her öğrenciye 1 mikroskop
 • Kanıta Dayalı Tıp (KDT) Eğitimi ile ilk yıllardan itibaren akademik dünya ile tanışma fırsatı
 • Öğrencilerimizin bilimsel projelerini sunduğu Geleneksel Bilim Şenliği
 • Son teknolojiye göre kurulmuş modern laboratuvarlar;
 • Anatomi laboratuvarında Tıp öğrencilerine Kadavra Diseksiyonu imkânı
 • Multidisipliner laboratuvarlarımızda Biyokimya, Patoloji,  Fizyoloji, Histoloji & Embriyoloji ve Mikrobiyoloji pratikleriyle Tıp eğitimine bütünsel yaklaşım
 • Klinik Uygulama Laboratuvarında aktif dersler
 • Tıp Fakültesinde aktif öğrenci birlikleri ve toplulukları (TURKMISC)