Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Dönem 1

(TIP 1010) Tıbba Giriş

(TIP 1020) Molekülden Hücreye - I 

(TIP 1030) Molekülden Hücreye- II

(TIP 1040)Hücre Biyolojisi

(TIP 1050) Doku Biyolojisi - I

(TIP 1060) Doku Biyolojisi - II

Klinik Beceri Eğitimi Öğrenim Rehberi

Klinik Beceri Eğitimi Öğrenim Programı

Klinik Beceri Eğitimi Öğrenim Programı - II

Klinik Beceri Eğitimi Öğrenim Programı Grupları

Klinik Beceri Eğitimi Sınav Programı

Klinik Beceri Eğitimi Sınav Grupları

Tıbbi Biyoloji Laboratuvar Grupları

Kanıta Dayalı Tıp Ders Programı

Kanıta Dayalı Tıp Öğrenci Grupları ve Kolaylaştırıcı Öğretim Üyeleri

Dönem 1

(TIP 1010) Tıbba Giriş

(TIP 1020) Molekülden Hücreye - I 

(TIP 1030) Molekülden Hücreye- II

(TIP 1040)Hücre Biyolojisi

(TIP 1050) Doku Biyolojisi - I

(TIP 1060) Doku Biyolojisi - II

Klinik Beceri Eğitimi Öğrenim Rehberi

Klinik Beceri Eğitimi Öğrenim Programı

Klinik Beceri Eğitimi Öğrenim Programı - II

Klinik Beceri Eğitimi Öğrenim Programı Grupları

Klinik Beceri Eğitimi Sınav Programı

Klinik Beceri Eğitimi Sınav Grupları

Tıbbi Biyoloji Laboratuvar Grupları

Kanıta Dayalı Tıp Ders Programı

Kanıta Dayalı Tıp Öğrenci Grupları ve Kolaylaştırıcı Öğretim Üyeleri

Dönem 2

(TIP 2010) - Sinir ve Duyu Sistemleri

(TIP 2020) - Dolaşım ve Solunum Sistemleri 

(TIP 2030) - Sindirim ve Metabolizma 

(TIP 2040) - Endokrin ve Ürogenital Sistemler

(TIP 2050) - Hastalıkların Temeli ve Tedavisine Giriş

Kanıta Dayalı Tıp Ders Programı

Kanıta Dayalı Tıp Ders Programı Grupları

Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Öğretim Üyesi ve Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı

Kanıta Dayalı Tıp Eğitim Yönlendiricisi Geribildirim Formu

Kanıta Dayalı Tıp Değerlendirme Formu

Kanıta Dayalı Tıp Öğrenci Geribildirim Formu

Klinik Beceri Eğitimi Öğrenim Rehberi

Klinik Beceri Eğitimi Öğrenim Programı

Dönem 5

Staj Grupları

Staj Programı

Seçmeli Staj Dersleri

 

 

 

 

 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

 

Göz Hastalıkları

 Grup A

 Grup B

 Grup C

Grup D

Üroloji

 Grup A

 Grup B

 Grup C

 Grup D

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Kalp ve Damar Cerrahisi

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D
 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Enfeksiyon Hastalıkları

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Çocuk Cerrahi

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Beyin ve Sinir Cerrahi

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Nöroloji

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Ortopedi ve Travmatoloji

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Acil Tıp

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

 Adli Tıp

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Dönem 6

Dönem VI Akademik Takvimi

Dönem VI İntörn Hekim Bilgi Kitapçığı

Dönem VI Stajları ve AKTS Değerleri

Yüksek İhtisas Üniversitesi İntörn Hekim Yönergesi

Dönem VI İntörn Hekim Grup Listeleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İntörn Hekim Eğitim Programı Çalışma Listesi

İç Hastalıkları İntörn Hekim Eğitim Programı Çalışma Listesi

Acil Tıp İntörn Hekim Eğitim Programı Çalışma Listesi

Aile Hekimliği İntörn Hekim Eğitim Programı

Genel Cerrahi İntörn Hekim Eğitim Programı Çalışma Listesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum İntörn Hekim Eğitim Programı Çalışma Listesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları İntörn Hekim Eğitim Programı Çalışma Listesi