Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Kalite Koordinatörlüğü

İdari Personel

Kalite Koordinatörlüğü; üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre çalışmalar yürütmek; akademik ve idari birimlerimizin kurumsal iç değerlendirme, kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının bütünlük içinde sürdürülmesini koordine etmek maksadıyla teşkil edilmiştir.  

Kalite koordinatörlüğü 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35inci maddesi ile 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi esaslarına göre hizmetlerini sürdürmektedir.

Rektör (Başkan)

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Kaliteden Sorumlu Rektör Yrd.

 

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Arzu DURSUN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Saide MURATOĞLU

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Doç. Dr. Elif Hilal ŞEN

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

Genel Sekreter (Doğal üye)

Fadimenur KUŞ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Doğal üye)

Dr. Öğr. Üyesi Seyran Balkaş DEMİR

Üniversite Kalite Koordinatörü (Doğal üye)

Dr.Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Öğrenci Temsilcisi (Doğal üye)

Aliye Başak ASLANBAŞ

Duyurular

Kalite Web Sitesi Duyurular

 

1- YİU 2023 Yılı İzleme Programı Ön Hazırlıkları (28 Temmuz 2023)

2- 10 Ağustos 2023 SBF KGBR İzleme Programı ve BİDR 2023 Ön Hazırlık Toplantısı için tıklayınız.  

3- 07 Eylül 2023 YİU İdari ve Akademik Personel Kalite Farkındalık Eğitimi için tıklayınız.

4- 12 Eylül 2023 SBF Kalite Farkındalık Eğitimi için tıklayınız.

5- 14 Eylül 2023 SHMYO ve MYO Kalite Farkındalık Eğitimi için tıklayınız.

6- 14 Eylül 2023 Tıp Fakültesi KGBR İzleme Programı ve BİDR 2023 Ön Hazırlıkları Toplantısı için tıklayınız.

7-21 Eylül 2023 Tıp Fakültesi Kalite Farkındalık Eğitimi için tıklayınız

8- 26 Eylül 2023 İdari Personel Kalite Farkındalık Eğitimi için tıklayınız

9- 12 Aralık Tıp Fakültesi Kalite Güvence Çalışmaları için tıklayınız

Planlanan Faaliyetler

1-19.01.2024 YİÜ Kalite Komisyonu Aylık Toplantısı

 

 

2024 Yılı için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan “Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu 3.2” sürümü yayımlandı. Güncel Kılavuz için tıklayınız.

Hakkımızda

Kalite Koordinatörlüğü; üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre çalışmalar yürütmek; akademik ve idari birimlerimizin kurumsal iç değerlendirme, kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının bütünlük içinde sürdürülmesini koordine etmek maksadıyla teşkil edilmiştir.  

Kalite koordinatörlüğü 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35inci maddesi ile 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi esaslarına göre hizmetlerini sürdürmektedir.

Koordinatörlük

REKTÖR :

Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK

KALİTEDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCISI : 

 

KALİTE KOORDİNATÖRÜ:

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN (Kalite Koordinatörü)

Arş. Gör. Burak TEKEREK (Koordinatör Yardımcısı)

Aliye Başak ASLANBAŞ (Öğrenci Koordinatörü)

Kalite Komisyonu

Rektör (Başkan)

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Kaliteden Sorumlu Rektör Yrd.

 

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Arzu DURSUN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Saide MURATOĞLU

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Doç. Dr. Elif Hilal ŞEN

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

Genel Sekreter (Doğal üye)

Fadimenur KUŞ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Doğal üye)

Dr. Öğr. Üyesi Seyran Balkaş DEMİR

Üniversite Kalite Koordinatörü (Doğal üye)

Dr.Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Öğrenci Temsilcisi (Doğal üye)

Aliye Başak ASLANBAŞ

 

Kalite Alt Komisyon Üyeleri

Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu Üyeleri

Eğitim ve Öğretim Alt Komisyon Başkanı

 

Tıp Fakültesi Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Özgül KISA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Saide MURATOĞLU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN

Meslek Yüksekokulu Kurul Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

Öğrenci İşleri D.Bşk. lığı Komisyon Üyesi

 Öğr.İşleri D. Bşk.lığı Ümit İLTEKİN

 

 

Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Kalite Alt Komisyonu Üyeleri

AR-GE ve Topluma Hizmet Alt Komisyon Başkanı

 

Sürekli Eğitim Merkezi Arş.Mrk. Komisyon Üyesi

 

Kadın Sorunları Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ

Kariyer Planlama Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

 

Sivil Toplum Çalışmaları Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

 Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

Çevre Sorunları Çalışmaları Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Fatma Nurhayat SAYDAM

Riskli Bebek Takibi ve Uyg. Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Kıymet İKBAL KARADAVUT

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Cumhur BİLGİN

Deneysel Çalışmalar Uyg. ve Arş.Mrk.Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Pelin TELKOPARAN AKILLILAR

Yaşlılık Çalışmaları Uyg. Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Eda Akkız AĞAŞCIOĞLU

Tıp Fakültesi Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Özgül KISA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Saide MURATOĞLU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN

Meslek Yüksekokulu Kurul Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

 

 

Yönetim Sistemi Alt Komisyonu Üyeleri

Komisyon Başkanı

Av. Fadimenur KUŞ

Genel Sekreter Yardımcısı

Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN

Strateji Geliştirme D.Bşk. lığı Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üye Seyran BALKAŞ DEMİR

Basın Tanıtım ve Hakla İlişkiler D. Bşk.lığı Komisyon Üyesi

Ayça BEKLER

İdari ve Mali İşl. D.Bşk. lığı Komisyon Üyesi

Selma NAMVER

Sağlık, Kültür ve Spor D.Bşk. lığı Komisyon Üyesi:

Öğr. Gör. Özlem MUŞLU

Satın Alma, Yapı İşleri ve Teknik D. Faaliyetleri Komisyon Üyesi:

Yasin ARSLAN

Bilgi İşlem D. Bşk.lığı Komisyon Üyesi:

Öğr. Gör. Hamza ÜNSAL

Kütüphane ve Dökümantasyon D.Bşk.lığı Komisyon Üyesi:

Süreyya ŞAFAK 

Personel Daire Başkanlığı Komisyon Üyesi Sümeyye ALTUN

Organizasyon Şeması

Kalite Politikası

Raporlar

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARI 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

KURUM GERİ BİLDİRİM RAPORLARI

KGBR-2020

Mevzuat, Kılavuz ve Formlar

MEVZUAT

YİÜ Kalite Güvence Yönergesi

Yükseköğretim Kalitesi İle İlgili Mevzuat

 

KILAVUZ ve FORMLAR

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu 3.2 (PDF) (WORD)

Değerlendirme Ölçütleri Sürüm 3.1 (PDF) (WORD)

Değerlendirme Programları Kılavuzu Sürüm 3.1.1 (Güncel) (PDF) (WORD)

Değerlendirme Programları Kılavuzu Sürüm 3.1 (PDF) (WORD)

Sağlık Bilimleri Enstitü İç Değerlendirme Kılavuzu (PDF) (WORD)

Sağlık Bilimleri Enstitüleri Dış Değerlendirme Programı Kılavuzu (PDF) (WORD)

YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı (Rubrik Değerlendirme Formu) 

Paydaş Anketlerimiz

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Akademik Memnuniyet Anketi

İdari Personel Memnuniyet Anketi

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Anketi

Kurum İç Paydaş Memnuniyet Anketi

İletişim

Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir.

yiukaliteofisi@gmail.com

Kalite Koordinatörlüğü; üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre çalışmalar yürütmek; akademik ve idari birimlerimizin kurumsal iç değerlendirme, kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının bütünlük içinde sürdürülmesini koordine etmek maksadıyla teşkil edilmiştir.  

Kalite koordinatörlüğü 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35inci maddesi ile 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi esaslarına göre hizmetlerini sürdürmektedir.

Rektör (Başkan)

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Kaliteden Sorumlu Rektör Yrd.

 

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Arzu DURSUN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Saide MURATOĞLU

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Doç. Dr. Elif Hilal ŞEN

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

Genel Sekreter (Doğal üye)

Fadimenur KUŞ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Doğal üye)

Dr. Öğr. Üyesi Seyran Balkaş DEMİR

Üniversite Kalite Koordinatörü (Doğal üye)

Dr.Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Öğrenci Temsilcisi (Doğal üye)

Aliye Başak ASLANBAŞ