Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Kalite Koordinatörlüğü

İdari Personel

Kalite Koordinatörlüğü; üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre çalışmalar yürütmek; akademik ve idari birimlerimizin kurumsal iç değerlendirme, kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının bütünlük içinde sürdürülmesini koordine etmek maksadıyla teşkil edilmiştir.  

Kalite koordinatörlüğü 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35inci maddesi ile 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi esaslarına göre hizmetlerini sürdürmektedir.

Rektör (Başkan)

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Kaliteden Sorumlu Rektör Yrd.

Prof. Dr. Özgül KISA

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Sami AYDOĞAN

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Doç. Dr. Elif Hilal ŞEN

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Eda AKKIZ AĞAŞCIOĞLU

Genel Sekreter (Doğal üye)

Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN

Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Doğal üye)

Dr. Öğr. Üyesi Seyran Balkaş DEMİR

Üniversite Kalite Koordinatörü (Doğal üye)

Dr.Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Öğrenci Temsilcisi (Doğal üye)

Aliye Başak ASLANBAŞ

Duyurular

Kalite Web Sitesi Duyurular

 

1- YİU 2023 Yılı İzleme Programı Ön Hazırlıkları (28 Temmuz 2023)

2- 10 Ağustos 2023 SBF KGBR İzleme Programı ve BİDR 2023 Ön Hazırlık Toplantısı için tıklayınız.  

3- 07 Eylül 2023 YİU İdari ve Akademik Personel Kalite Farkındalık Eğitimi için tıklayınız.

4- 12 Eylül 2023 SBF Kalite Farkındalık Eğitimi için tıklayınız.

5- 14 Eylül 2023 SHMYO ve MYO Kalite Farkındalık Eğitimi için tıklayınız.

6- 14 Eylül 2023 Tıp Fakültesi KGBR İzleme Programı ve BİDR 2023 Ön Hazırlıkları Toplantısı için tıklayınız.

7-21 Eylül 2023 Tıp Fakültesi Kalite Farkındalık Eğitimi için tıklayınız

8- 26 Eylül 2023 İdari Personel Kalite Farkındalık Eğitimi için tıklayınız

9- 12 Aralık 2023 Tıp Fakültesi Kalite Güvence Çalışmaları için tıklayınız

10- 18 Nisan 2024 YüksekÖğretim Kalite Kurulu Ziyareti için tıklayınız

Planlanan Faaliyetler

1-19.01.2024 YİÜ Kalite Komisyonu Aylık Toplantısı

 

 

2024 Yılı için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan “Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu 3.2” sürümü yayımlandı. Güncel Kılavuz için tıklayınız.

Hakkımızda

Kalite Koordinatörlüğü; üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre çalışmalar yürütmek; akademik ve idari birimlerimizin kurumsal iç değerlendirme, kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının bütünlük içinde sürdürülmesini koordine etmek maksadıyla teşkil edilmiştir.  

Kalite koordinatörlüğü 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35inci maddesi ile 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi esaslarına göre hizmetlerini sürdürmektedir.

Koordinatörlük

REKTÖR :

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

KALİTEDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCISI : 

 

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ:

Öğr. Gör. Gözde YALÇIN ULUTAŞ

Arş. Gör. Burak TEKEREK

Aliye Başak ASLANBAŞ (Öğrenci Koordinatörü)

Kalite Komisyonu

Rektör (Başkan)

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Kaliteden Sorumlu Rektör Yrd.

Prof. Dr. Özgül KISA

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Sami AYDOĞAN

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Doç. Dr. Elif Hilal ŞEN

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Eda AKKIZ AĞAŞCIOĞLU

Genel Sekreter (Doğal üye)

Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN

Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Doğal üye)

Dr. Öğr. Üyesi Seyran Balkaş DEMİR

Üniversite Kalite Koordinatörü (Doğal üye)

Dr.Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Öğrenci Temsilcisi (Doğal üye)

Aliye Başak ASLANBAŞ

 

Kalite Alt Komisyon Üyeleri

Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu Üyeleri

Eğitim ve Öğretim Alt Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Özgül KISA

Tıp Fakültesi Temsilcisi (Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Mehmet A. TAŞYARAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Komisyon Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Komisyon Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Saide MURATOĞLU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Komisyon Temsilcisi

Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN

Meslek Yüksekokulu Kurul Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Temsilcisi 

Öğr. Gör. E. Deniz BARÇ

Öğrenci İşleri D.Bşk. lığı Komisyon Temsilcisi

Öğr. Gör. Büşra KALKAN BALAK

 

 

Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Kalite Alt Komisyonu Üyeleri

AR-GE ve Topluma Hizmet Alt Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Özgül KISA

Tıp Fakültesi Temsilcisi (Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Mehmet A. TAŞYARAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi (Dekan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR

Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi (Dekan Yrd.)

Doç. Dr. Eda AKKIZ AĞAŞÇIOĞLU

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temsilcisi (Md.Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Saide MURATOĞLU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Temsilcisi (Md.Yrd.)

 

Sürekli Eğitim Merkezi Arş.Mrk. Komisyon Temsilcisi

Prof. Dr. Zuhal AKTUNA

Kadın Sorunları Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ

Kariyer Planlama Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Temsilcisi

 

Sivil Toplum Çalışmaları Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Temsilcisi

 Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

Çevre Sorunları Çalışmaları Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Temsilcisi

Prof. Dr. Fatma Nurhayat SAYDAM

Riskli Bebek Takibi ve Uyg. Arş. Mrk. Komisyon Temsilcisi

Prof. Dr. Kıymet İKBAL KARADAVUT

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Temsilcisi

Öğr. Gör. Cumhur BİLGİN

Deneysel Çalışmalar Uyg. ve Arş.Mrk.Komisyon Temsilcisi

Doç. Dr. Pelin TELKOPARAN AKILLILAR

Yaşlılık Çalışmaları Uyg. Arş. Mrk. Komisyon Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Eda Akkız AĞAŞCIOĞLU

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Temsilcisi

 

Engelli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Temsilcisi

Öğr. Gör. Büşra KALKAN BALAK

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Temsilcisi Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR

 

 

Yönetim Sistemi Alt Komisyonu Üyeleri

Komisyon Başkanı

Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN

Genel Sekreter Yardımcısı

Av. Fadimenur KUŞ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Dr. Öğr. Üye Seyran BALKAŞ DEMİR

Basın Tanıtım ve Hakla İlişkiler Daire Başkanı

Ayça BEKLER

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Selma NAMVER

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Temsilcisi

Öğr. Gör. Feyza ŞENAY ULAŞ

Satın Alma, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Temsilcisi

Yasin ARSLAN

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Öğr. Gör. Hamza ÜNSAL

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı

Süreyya ŞAFAK 

Personel Daire Başkanı

Sümeyye ALTUN

Organizasyon Şeması

Kalite Politikası

Raporlar

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARI 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

KURUM GERİ BİLDİRİM RAPORLARI

KGBR-2020

Mevzuat, Kılavuz ve Formlar

MEVZUAT

YİÜ Kalite Güvence Yönergesi

Yükseköğretim Kalitesi İle İlgili Mevzuat

 

KILAVUZ ve FORMLAR

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu 3.2 (PDF) (WORD)

Değerlendirme Ölçütleri Sürüm 3.1 (PDF) (WORD)

Değerlendirme Programları Kılavuzu Sürüm 3.1.1 (Güncel) (PDF) (WORD)

Değerlendirme Programları Kılavuzu Sürüm 3.1 (PDF) (WORD)

Sağlık Bilimleri Enstitü İç Değerlendirme Kılavuzu (PDF) (WORD)

Sağlık Bilimleri Enstitüleri Dış Değerlendirme Programı Kılavuzu (PDF) (WORD)

YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı (Rubrik Değerlendirme Formu) 

Paydaş Anketlerimiz

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Akademik Memnuniyet Anketi

İdari Personel Memnuniyet Anketi

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Anketi

Kurum İç Paydaş Memnuniyet Anketi

İletişim

Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir.

yiukaliteofisi@gmail.com

Kalite Koordinatörlüğü; üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre çalışmalar yürütmek; akademik ve idari birimlerimizin kurumsal iç değerlendirme, kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının bütünlük içinde sürdürülmesini koordine etmek maksadıyla teşkil edilmiştir.  

Kalite koordinatörlüğü 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35inci maddesi ile 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi esaslarına göre hizmetlerini sürdürmektedir.

Rektör (Başkan)

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Kaliteden Sorumlu Rektör Yrd.

Prof. Dr. Özgül KISA

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Sami AYDOĞAN

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Doç. Dr. Elif Hilal ŞEN

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Eda AKKIZ AĞAŞCIOĞLU

Genel Sekreter (Doğal üye)

Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN

Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Doğal üye)

Dr. Öğr. Üyesi Seyran Balkaş DEMİR

Üniversite Kalite Koordinatörü (Doğal üye)

Dr.Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Öğrenci Temsilcisi (Doğal üye)

Aliye Başak ASLANBAŞ