Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Hakkımızda

Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü; eğitim-öğretim faaliyetlerinin fakülte bünyesinde en iyi kalite standartlarında uyum içerisinde yürütülmesini amacı ile kurulmuştur.

İletişim: sbfdekanlik@yiu.edu.tr

Hakkımızda

Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü; eğitim-öğretim faaliyetlerinin fakülte bünyesinde en iyi kalite standartlarında uyum içerisinde yürütülmesini amacı ile kurulmuştur.

İletişim: sbfdekanlik@yiu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Komisyonu

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kalite Temsilcisi

Doç. Dr. Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR

Doç. Dr. Melek VOLKAN YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Kalite Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz GÜÇER ÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe BULMUŞ TÜCCAR

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Kalite Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Elif ATILGAN

Arş. Gör. Merve ÖĞÜLMÜŞ UYSAL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kalite Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül USTA

Öğr. Gör. Atilla Çağatay SEZİK

Hemşirelik Bölümü Kalite Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAHAR

Öğr. Gör. Fulden ÖZKEÇECİ

Sağlık Yönetimi Bölümü Kalite Temsilcisi

Arş. Gör. Ezgi DOĞAN

Arş. Gör. Burak TEKEREK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Kalite Komisyonu

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KALİTE KOMİSYONU

BÖLÜM

GÖREV

ÖĞRENCİ AD-SOYAD

Sağlık Yönetimi

Başkan

Aliye Başak ASLANBAŞ

Hemşirelik

Başkan Yardımcısı

İlayda ERTUĞRUL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Üye

Ayşenur BÖYÜKDURMUŞ

Dil ve Konuşma Terapisi

Üye

Beren KARABACAK

Dil ve Konuşma Terapisi

Üye

İzem YAĞMUR

Beslenme ve Diyetetik

Üye

Rabia SÜLÜNOĞLU

Misyonumuz ve Vizyonumuz

SBF MİSYON

Yaşam boyu öğrenmeye odaklı, toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi hedefleyen, mesleki alanda yetkin, evrensel ve kültürel etik değerlere saygılı, ekip anlayışını benimsemiş, profesyonel yaşamında bilimi ve bilimsel yaklaşımları rehber gören sağlık profesyonelleri yetiştirmek.

 

SBF VİZYON

Eğitim-öğretim, araştırma ve mesleki alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, pozitif kurum kültürü ve örgütsel bağlılığın geliştiği, ülkemiz sağlık hizmetlerinin planlanmasında söz sahibi öncü bir fakülte olmak.

Stratejik Hedeflerimiz ve Anahtar Performans Göstergeleri

Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

Hedefe Etkisi

Öğrenci Niteliğinin Arttırılması

Burs imkânlarının arttırılması

35%

Tanıtım bütçesi ve etkinliğinin arttırılması

35%

Araştırma süreçlerine öğrenci katılımının arttırılması

30%

Öğretim Elemanlarının Niteliğinin Arttırılması

Eğitici eğitimi alan öğretim elemanı sayısının arttırılması

35%

Hizmet içi eğitim sayısının arttırılması

35%

Hizmet içi eğitimlerin niteliğinin arttırılması

30%

Ders İçeriklerinin Niteliğinin Arttırılması

Disiplinler arası seçmeli ders sayısının arttırılması

40%

Ders içeriklerine yönelik paydaş görüşlerinin olumluluk düzeyi

30%

Ders içeriklerine yönelik mezun geri bildirimlerinin olumluluk düzeyi

30%

Bilimsel Yayın Miktarının ve Niteliğinin Arttırılması

SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI indekslerine giren yayın sayısı

40%

Tez projelerinden üretilen ulusal ve uluslararası yayın sayısı

25%

Öğretim üyelerinin yayınlarına aldıkları atıf sayısı

35%

Bilgi İşlem ve Kütüphane İmkânlarının Niteliğinin Arttırılması

İnternet bağlantı hızı durumu

30%

Kütüphanedeki kitap sayısı

40%

Kütüphanedeki dijital materyal sayısı

30%

Mezunlarla İletişim

Üniversite tarafından düzenlenen mezun etkinliği sayısı

15%

Mezun sistemine kayıtlı mezun sayısı

35%

Mezunlardan alınan geribildirim sayısı

20%

Mezun memnuniyet anket sonuçlarının düzeyi

30%

Uluslararasılaşma

Üniversitemizdeki yabancı öğrenci sayısının arttırılması

25%

Öğretim elemanı hareketliliğinin arttırılması

25%

Üniversitemiz öğrencilerinin değişim programlarına katılım düzeyinin arttırılması

25%

Uluslararası işbirliği sayısının arttırılması

25%

Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçlarına Yönelik Hedefler

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ders alan öğrenci sayısı

20%

Çocuk ölümlerine yönelik gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarının sayısı

20%

Anne sağlığına yönelik gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarının sayısı

20%

HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarının sayısı

20%

Sürdürülebilirliğe yönelik gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarının sayısı

20%

İç ve Dış Paydaş Haritamız

Paydaş

Paydaşlık Şekli

 

 

Paydaşlık Durumu

Öncelik Düzeyi

Öğrenciler

İç Paydaş

Hizmet Alan

Yüksek

Öğretim Elemanları

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

İdari Personel

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

Tıp Fakültesi

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

Sağlık Hizmetleri MYO

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

Meslek Yüksekokulu

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

Afiliye Hastane

İç Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Üniversite Daire Başkanlıkları

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

Üniversite Hukuk Müşavirliği

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

Üniversite Mütevelli Heyeti

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

İl Sağlık Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Yüksek

Gazi Üniversitesi

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

TİTCK

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

İzle

Mahalli İdareler

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Sağlık Bakanlığı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Uzaktan Eğitim İş Ortağı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

İçişleri Bakanlığı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Mezunlar

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Toplum

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Üniversitelerarası Kurul

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

TÜBİTAK

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

YÖK

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

ÖSYM

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Mesleki Kuruluşlar

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Sivil Toplum Örgütleri

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Milli Eğitim Bakanlığı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Diğer Bakanlıklar

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Diğer Üniversiteler

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Tedarikçiler

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Basın-Yayın Organları

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Temel Değerlerimiz

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Bilimsellik,

Akılcılık,

Açıklık,

Hümanizm,

Sorumluluk,

Dürüstlük,

Eşitlik,

Adalet,

Bağlılık,

Hoşgörü,

Duyarlılık,

Liderlik,

Yenilikçilik,

Yaratıcılık,

Akademik Özgürlük,

Akademik Mükemmellik,

Ekip Bilincidir.

Kalite Hedeflerimiz

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üniversitemiz Kalite Politikaları ile Stratejik Planında yer alan misyonu, vizyonu ve temel değerleri doğrultusunda, toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi hedefleyen, profesyonel yaşamında bilimi ve bilimsel yaklaşımları rehber alan sağlık profesyonelleri yetiştirmek, mesleki alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmaktır.

Bu politika doğrultusunda önceliklerimiz;

 1. Güncel gelişmeler ışığında akademik süreçlere yönelik fiziksel ve teknolojik altyapısını sürekli yenileyerek, akademik kadrosunu alanda yetişmiş akademisyenlerle zenginleştirerek eğitim-öğretim kalitesini arttıran,
 2. Öğretim kalitesini arttırmak amacıyla, Fakültemizde yürütülen eğitim öğretimin, öğrenci odaklı olmasını hedefleyen,
 3. Fakültemizde üretilen akademik bilginin nitelik ve niceliğini sürekli geliştirecek şekilde bilimsel araştırmaları teşvik eden,
 4. Toplumsal fayda sağlayacak sosyal sorumluluk çalışmaları ile farkındalık yaratan,
 5. Öğrenci ve akademisyenlerin uluslararası dolaşımını teşvik edici uluslararası iş birliklerini ve projeleri destekleyen,
 6. Büyüme stratejisi temelinde sağlık hizmetlerinin her alanında nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiren,
 7. Sağlık Bilimleri başta olmak üzere tüm akademik ve idari birimleriyle kalite güvence sistemiyle kurumsal akreditasyonda örnek gösterilen bir Fakülte olmayı hedefleyen,
 8. Öğrencilerine, akademisyenlerine ve idari birimlerde çalışanlarına sunulan sosyal, fiziksel ve sportif imkânlar ile sağlıklı, mutlu ve uyumlu bir çalışma atmosferi sağlayan,
 9. Tüm iç ve dış paydaşların güçlü aidiyet duygularıyla birbirine sıkıca bağlandığı; katılımcı, dinamik, üretken, saygın bir üniversite olma yolunda etkin bir kalite güvence sistemi oluşturmak, uygulama ve sürekli geliştirmektir.

 

Eğitim-Öğretim Politikamız

EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKAMIZ

 1. Eğitim ve öğretim süreçlerinde yenilikçi yöntem, model ve teknikleri kullanarak, öğrenmeyi öğretmek,
 2. Öğrenme süreçlerinin, sürekli ve davranış değişikliği yapacak şekilde katılımcı, araştırmacı ve sorgulayıcı olmasını sağlamak,
 3. Eğitim ve öğretim süreçlerinde bilgi teknolojilerini kullanımını sürekli geliştirmek,
 4. Uzaktan eğitim ve öğretim süreçlerinde teknolojilerini etkin biçimde kullanarak, verilen program ve ders içeriklerini sürekli geliştirmek,
 5. Eğitim ve öğretim süreçlerini öğrenci merkezli ve paydaş katılımlarıyla geliştirmek ve sürdürmek,
 6. Eğitim ve öğretim süreçlerinden tüm öğrencilerin etkili ve verimli faydalanma düzeylerini izlemek ve değerlendirmek,
 7. Öğrencilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri artırmak,
 8. Öğrencilerin öğrenme isteklerini destekleyecek öğrenci odaklı akademik kültür ortamı geliştirmek,
 9. Öğrencilere sunulan sosyal, fiziksel ve sportif imkânları arttırmak,
 10. Öğrencilere kütüphaneden faydalanma alışkanlığı kazandırmak,
 11. Kütüphane kaynaklarının ders içeriklerinin tamamını kapsayacak şekilde zenginleştirmek,
 12. Öğrencilerimize yönelik elektronik kaynak veri tabanı kullanma alışkanlığı kazandırmak,
 13. Kütüphane kataloğunda bulunan elektronik ve basılı yayın sayısını sürekli artırmaktır.

Uzaktan Eğitim Politikamız

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ

 1. Uzaktan eğitime katılan öğrencilerin kütüphane, bilgi kaynakları, laboratuvar ve donanımlar yeterince erişimini ve etkin bir şekilde yararlanımını sağlamak,
 2. Uzaktan eğitimde öğrenci merkezli öğrenme sağlamak,
 3. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Fakültemiz öğrencileri tarafından öğrenci topluluklarının oluşturulması, faaliyetlerinin çevrimiçi toplantılarla yapılarak öğrencilerin ders dışı etkinliklerle sosyalleşmelerini sağlamak,
 4. Öğrenci ve öğretenlerin memnuniyeti açısından değerlendirerek yüz yüze eğitimle karşılaştırmak,
 5. Bilişim alt yapımızı geliştirmek ve uzaktan eğitim merkezimizi insan kaynağını yönünde profesyonellerle zenginleştirmektir.

Topluma Hizmet Politikamız

TOPLUMA KATKI POLİTİKAMIZ

 1. Araştırma ve Uygulama Merkezleri çatısı altında kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla toplumsal katkı sağlayacak projelere öncelik vermek,
 2. Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında Fakültemiz ortaklığında yürütülen çalışmaların sayısını arttırmak,
 3. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında Fakültemiz ortaklığında yürütülen çalışmaların sayısını arttırmak,
 4. Toplumsal farkındalık düzeyini arttırıcı eğitim, seminer, sunum ve benzeri faaliyetlerin sayısını arttırmak,
 5. Fakülte bünyesindeki öğrenci toplulukları aracılığıyla sosyal sorumluluk ve bilgilendirme çalışmalarını çoğaltmak,
 6. Kamuoyu ile yapılan bilgi paylaşımını arttırmak,
 7. Sosyal sorumluluk projelerinin sayısını arttırmak,
 8. Üniversitemiz toplumsal katkı politikası doğrultusunda Fakültemiz tüm bölümlerinin sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalar gerçekleştirmesini sağlamak, birimlerin toplumsal katkı performanslarını izlemek ve değerlendirmektir.

Uluslararasılaşma Politikamız

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKAMIZ

 1. Üniversitemizin özgün uluslararasılaşma modelinin Fakültemizin tüm bölümlerinde benimsenmesini sağlamak,
 2. Uluslararasılaşma modeli kapsamında yenilikçi uygulamalar gerçekleştirmek,
 3. Erasmus+ programına katılım sağlamak,
 4. Fakültemizde eğitim gören yabancı öğrenci sayısını arttırmak,
 5. Yurt dışındaki üniversitelerde değişim programları ile eğitim gören Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrenci sayısını arttırmak,
 6. Yurt dışındaki üniversitelerde değişim programları ile çalışmalarını yürüten Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı sayısını arttırmak,
 7. Yüksek İhtisas Üniversitesi’nin yurt dışında bilinirliğini arttırmak,
 8. Yürütülen uluslararası proje sayısını arttırmaktır.

Paydaş Geri Bildirim Mekanizmalarımız

Stratejik Plan ve Kurum İç Değerlendirme Raporları

Faydalı Bağlantılar