Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Çift Anadal Programı

Yüksek İhtisas Üniversitesi, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılından itibaren çift anadal programı ile kendi bölümlerinin ön lisans programlarına üstün başarı ile devam eden öğrencilerine, aynı zamanda ikinci bir dalda ön lisans diploması almak üzere öğrenim görme fırsatı sunar.

Detaylı bilgi için ilgili programın çift anadal program sorumlusuna başvurabilirsiniz.

Çift Anadal Programı

Yüksek İhtisas Üniversitesi, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılından itibaren çift anadal programı ile kendi bölümlerinin ön lisans programlarına üstün başarı ile devam eden öğrencilerine, aynı zamanda ikinci bir dalda ön lisans diploması almak üzere öğrenim görme fırsatı sunar.

Detaylı bilgi için ilgili programın çift anadal program sorumlusuna başvurabilirsiniz.

Program Sorumluları

Ameliyathane Hizmetleri-Anestezi Çift Anadal Programı Başvuru Koşulları

*Ameliyathane Hizmetleri Programı öğrencileri, Anestezi Programında ve Anestezi Programı öğrencileri ise Ameliyathane Hizmetleri Programında çift anadal programına kayıt yaptırabilirler.

*Her iki programa kaydedilecek öğrenci kontenjanları her yıl Eğitim-Öğretim yılı başlamadan önce yüksekokul tarafından belirlenir. Kontenjanları belirlenen ve yayınlanan çift anadal programına, öğrenciler üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

*Her iki program için belirlenen kontenjan, programda başarı sıralaması itibariyle ilk 20%’ sinde olup genel ağırlıklı not ortalaması en az 2,72/4,0 olan öğrencilere ve genel ağırlıklı not ortalaması en az 2,72/4,0 olan, ancak başarı sıralaması itibari ile en üst 20%’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olan öğrencilere tahsis edilecektir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik-Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Çift Anadal Programı Başvuru Koşulları

*Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programında ve Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğrencileri ise Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında çift anadal programına kayıt yaptırabilirler.

*Her iki programa kaydedilecek öğrenci kontenjanları her yıl Eğitim-Öğretim yılı başlamadan önce yüksekokul tarafından belirlenir. Kontenjanları belirlenen ve yayınlanan çift anadal programına öğrenciler, üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

*Her iki program için belirlenen kontenjan, programda başarı sıralaması itibariyle ilk 20%’ sinde olup genel ağırlıklı not ortalaması en az 2,72/4,0 olan öğrencilere ve genel ağırlıklı not ortalaması en az 2,72/4,0 olan, ancak başarı sıralaması itibari ile en üst 20%’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olan öğrencilere tahsis edilecektir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri-Eczane Hizmetleri Çift Anadal Programı Başvuru Koşulları

*Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencileri, Eczane Hizmetleri Programında ve Eczane Hizmetleri Programı öğrencileri ise Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında çift anadal programına kayıt yaptırabilirler.

*Her iki programa kaydedilecek öğrenci kontenjanları, her yıl Eğitim-Öğretim yılı başlamadan önce yüksekokul tarafından belirlenir. Kontenjanları belirlenen ve yayınlanan çift anadal programına öğrenciler, üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

*Her iki program için belirlenen kontenjan, programda başarı sıralaması itibariyle ilk 20%’ sinde olup genel ağırlıklı not ortalaması en az 2,72/4,0 olan öğrencilere ve genel ağırlıklı not ortalaması en az 2,72/4,0 olan, ancak başarı sıralaması itibari ile en üst 20%’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olan öğrencilere tahsis edilecektir.

Anestezi Çift Anadal Programı Alınması Gereken Zorunlu Fark Dersleri

GÜZ DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

1

ANS 105

Anestezi Cihaz ve Ekipmanları

2

0

2

4

BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

2

ANS 102

Anestezi Uygulamaları 1

2

8

6

6

2

FRM 102

Farmakoloji

2

0

2

3

2

ANS 110

Yaz Stajı

0

40

3

6

GÜZ DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

3

ANS 209

Anestezi Teknolojisi

2

0

2

3

3

ANS 213

Postoperatif Bakım

2

0

2

3

3

ANS 201

Anestezi Uygulamaları 2

2

8

6

8

3

ANS 205

Anestezik farmakoloji

2

0

2

3

BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

4

ANS 204

Klinik Anestezi

3

0

3

6

4

ANS 202

Mesleki Uygulamalar Dersi

2

24

14

20

TOPLAM DERS YÜKÜ:10 DERS

62

Ameliyathane Hizmetleri Çift Anadal Programı Alınması Gereken Zorunlu Fark Dersleri

GÜZ DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

1

AH 101

Ameliyathane Teknolojileri

3

0

3

4

BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

2

AH 102

Ameliyathane Uygulamaları 1

2

8

6

6

2

AH 104

Cerrahi Hastalıkları 1

2

0

2

3

2

AH 110

Yaz Stajı

0

40

3

6

GÜZ DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

3

AH 207

Cerrahi Hastalıkları 2

3

0

3

6

3

AH 205

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

3

0

3

4

3

AH 203

Ameliyathane Uygulamaları 2

3

8

7

12

BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

4

AH 204

Cerrahide Teknolojik Yöntemler

3

0

3

4

4

AH 202

Mesleki Uygulamalar Dersi

2

24

14

20

TOPLAM DERS YÜKÜ: 9 DERS

65

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Çift Anadal Programı Alınması Gereken Zorunlu Fark Dersleri

GÜZ DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

1

TDS 101

Tıbbi Dokümantasyon - I

2

0

2

4

1

TDS 105

Klavye Yazım Teknikleri - I

0

3

2

3

1

TDS 113

Tıbbi Sekreterlik

2

0

2

3

BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

2

TDS 104

Tıbbi Dokümantasyon - II

2

0

2

4

2

TDS 108

Klavye Yazım Teknikleri - II

0

3

2

3

GÜZ DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

3

TDS 201

Tıbbi Dokümantasyon - III

2

0

2

4

3

TDS 205

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri

1

1

2

3

3

TDS 209

Hasta Psikolojisi ve Kişilerarası İletişim

2

0

2

2

BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

4

TDS 206

Muhasebeye Giriş

2

0

2

3

TOPLAM DERS YÜKÜ: 9 DERS

29

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Çift Anadal Programı Alınması Gereken Zorunlu Fark Dersleri

GÜZ DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

1

TTP 101

Pazarlama İlkeleri

2

0

2

3

BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

2

TTP 108

Sağlık Kurumlarında Pazarlama Yönetimi

2

0

2

3

2 TTP 216  Bütünleşik Pazarlama İletişimi  2 0 2 3
 

GÜZ DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

3

TTP 225

Genel Kimya

3

0

3

3

3

TTP 201

Satış Yönetimi ve Teknikleri

2

0

2

3

3

TTP 209

Marka Yönetimi

2

0

2

3

4

TTP 208

İlaç Pazarı ve Firma Değerlendirmesi

2

0

2

3

BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

4

TTP 212

Farmakoloji

2

0

2

3

4

TTP 214

Tüketici Davranışları

2

0

2

3

TOPLAM DERS YÜKÜ: 9 DERS

27

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Çift Anadal Programı Alınması Gereken Zorunlu Fark Dersleri

GÜZ DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

1

TLT 111

Anatomi

2

1

3

4

1

TLT SEC

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Seçmeli Ders

2

0

2

2

BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

2

TLT 214

Biyokimya Laboratuvarı

0

4

2

3

2

TLT 216

Yaz Stajı

0

40

3

6

GÜZ DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

3

TLT 311

Histoloji

2

0

2

3

3

TLT 312

Hematoloji

2

1

3

3

3

TLT 313

Parazitoloji

2

0

2

3

3

TLT 316

Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri

0

3

2

3

3 TLT SEC Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Seçmeli Ders 2 0 2 2

BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

4

TLT 411

Genel Patoloji

2

0

2

3

4

TLT 412

Patoloji Laboratuvarı

2

0

2

3

4

TLT 413

Mesleki Uygulamalar Dersi

2

24

14

20

4

TLT 414

İmmünoloji

2

0

2

3

TOPLAM DERS YÜKÜ:13 DERS

58

Eczane Hizmetleri Çift Anadal Programı Alınması Gereken Zorunlu Fark Dersleri

GÜZ DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

1

EH 101

Eczane Teknikerliğine Giriş

3

0

3

4

1 EH 107 Matematik 2 0 2 3

BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

2 EH 105 Analtik Kimya 3 0 3 4

2

EH 109

Yaz Stajı

0

40

3

6

2

EH-ASEC

Eczane Hizmetleri Alan Seçmeli Ders

2

0

2

3

2

EH-ASEC

Eczane Hizmetleri Alan Seçmeli Ders

2

0

2

2

GÜZ DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

3

EH 201

Organik Kimya

3

0

3

5

3

EH 211

Eczane Hizmetleri Uygulama Laboratuvarı

1

2

2

5

3

EH -SEC

Eczane Hizmetleri Seçmeli Ders

2

0

2

3

BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

T

P

YK

AKTS

4

EH 207

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri

2

1

3

4

4

EH 208

Tıbbi Bitkisel ve Kozmetik Ürünler

3

0

3

5

4

EH 209

Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans

2

0

2

5

4

EH -SEC

Eczane Hizmetleri Seçmeli Ders

2

0

2

3

4 EH -SEC  Eczane Hizmetleri Seçmeli Ders 2 0 2 3
4 EH-SEC Eczane Hizmetleri Seçmeli Ders 2 0 2 3

TOPLAM DERS YÜKÜ:15 DERS

58

Sık Sorulan Sorular

*Çift Anadal Programına Ne Zaman Başvurulur?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının üçüncü yarıyılının başında başvurabilir.

 

*Çift Anadal Programına Kimler Başvurabilir?

Başvuru anında anadal diploma programındaki AGNO’su, başvuru yapacağı çift anadal programının belirlediği AGNO’ya uygun olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst ’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

 

*Çift Anadal Programına Başvuran Öğrencinin Aldığı Tüm Derslerden Başarılı Olması Gerekli midir?

Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

 

*Aynı Anda Birden Fazla Çift Anadal Başvurusu Olur mu?

Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.

 

*Çift Anadal Programının Tüm Derslerini Almak Gerekli midir?

Çift Anadal Programı ilgili bölümün anadal programının tüm derslerini kapsar.

 

*Çift Anadal Programına Devam Eden Öğrenci Mesleki Uygulama ve Yaz Stajlarından Sorumlu mudur?

Çift anadal programında hem anadala hem de ikinci anadala ait mesleki uygulama ve yaz stajını ayrı ayrı yapılması zorunludur. Mesleki uygulama ve yaz stajının muafiyeti söz konusu değildir. Stajların eşdeğerliğini ve ikinci anadalda hangilerinin, hangi içerikte ve sürelerde yapılması gerektiğini, öğrencinin ikinci anadal yaptığı bölüm belirler.

 

*Çift Anadal Programındaki Başarısızlık Öğrencilerin Anadal Programını Etkiler mi?

İkinci anadal programı, öğrencinin anadal programındaki başarısını ve mezuniyetini hiçbir biçimde etkilemez.

 

*Çift Anadal Programından Başarılı Olabilmesi İçin Öğrencilerin Notları Ne Olmalıdır?

Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadalda GANO’sunun en az 100/ 4 üzerinden 70/ 2,72 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadalda AGNO’su bir defaya mahsus olmak üzere 100/ 4 üzerinden 65’e/ 2,50’ye kadar düşebilir. AGNO’su ikinci kez 100/ 4 üzerinden 65’in/ 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

 

*Çift Anadal Programına Devam Eden Öğrenci Çift Anadal Programından Ne Zaman Mezun Olabilir?

İkinci anadal önlisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

 

*Çift Anadal Programından Alınan Dersler Transkripte Gösterilir mi?

Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler transkriptte gösterilir.

 

*Çift Anadal Programı Ne Kadar Sürede Tamamlanması Gerekir?

Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

 

*Çift Anadal Programından Kayıt Silinmesi Hangi Durumda Oluşur?

Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversitede bulunan öğrenci için yurt dışında geçirdiği yarıyıllar bu süreye dâhil edilmez.

 

*Çift Anadal Programından Alınan Dersler AGNO’yu Etkiler mi?

Çift anadal programından ayrılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış ve başarılı oldukları dersler transkript ve diploma ekinde gösterilir, ancak AGNO’ya dahil edilmez..

Başvuru Formları

CAP Başvuru Dilekçesi

Transkript Belgesi

ÖSYM Sonuç Belgesi