Yüksek İhtisas Üniversitesi - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Misyonumuz

 Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin ve çalışanların beden ve ruh sağlığını korumak, öğrencilere sosyal ve kültürel konularda danışmanlık ve rehberlik ederek öğrencilerin bu alanlarda gelişimini sağlamak, sağlık ve güvenlik konularında öğrencileri bilgilendirici faaliyetler düzenlemek, öğrencilerin spor, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak etkinlikler düzenlemek ve öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu artırmaktır. 

Vizyonumuz 

 Başkanlığımızın vizyonu her dönemde hizmetlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi ismine yakışacak biçimde bilimsellik ve çağın gerekleri temelinde geliştirirken aynı zamanda düşünen, sorgulayan, gelişime ve değişime açık öz güvenli bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

 

 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bengül DURMAZ

Daire Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akın TAŞYARAN

Daire Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Özlem MUŞLU

Sağlık Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Kaan NEDER

Pdf%20icon Görev Tanımı

Öğr. Gör. Merve Sevgi İNCE GÜZEL

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

 Spor Birimi

Öğr. Gör. Atilla Çağatay SEZİK

Pdf%20icon Görev Tanımı

Dr.Öğr. Üyesi Eda AĞAŞÇIOĞLU 

Pdf%20icon Görev Tanımı 

 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Birimi

Öğr. Gör. Elif Gözdem KARAGÖZ AKBABA

Pdf%20icon Görev Tanımı 

Ayça BEKLER

Pdf%20icon Görev Tanımı

Vedia ULAK

Pdf%20icon Görev Tanımı 

 

Kantin, Yemekhane ve Kafeterya Denetim Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Emel ÖKTEM GÜNGÖR

Öğr. Gör. Esma Deniz BARÇ

Öğr. Gör. Kübra AYMELEK

 

Sekreterya

Sümeyye ALTUN

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Öğr. Gör. Cansu ÖZTÜRK
Klinik Psikolog
(Randevu almak için mail ile iletişime geçiniz.)
cansuozturk@yiu.edu.tr

Balgat Kampüsü B blok 3.Kat Oda No:312

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.