Yüksek İhtisas Üniversitesi - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Misyonumuz

 Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin ve çalışanların beden ve ruh sağlığını korumak, öğrencilere sosyal ve kültürel konularda danışmanlık ve rehberlik ederek öğrencilerin bu alanlarda gelişimini sağlamak, sağlık ve güvenlik konularında öğrencileri bilgilendirici faaliyetler düzenlemek, öğrencilerin spor, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak etkinlikler düzenlemek ve öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu artırmaktır. 

Vizyonumuz 

 Başkanlığımızın vizyonu her dönemde hizmetlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi ismine yakışacak biçimde bilimsellik ve çağın gerekleri temelinde geliştirirken aynı zamanda düşünen, sorgulayan, gelişime ve değişime açık öz güvenli bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

Pdf%20iconOrganizasyon Şeması

Pdf%20icon Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği 

Pdf%20icon  Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Yönergesi
Pdf%20icon  SKSDB Kültür ve Sosyal Hizmetler Yönergesi
Pdf%20icon  SKSDB Öğrenci Danışma Merkezi Yönergesi
Pdf%20icon  SKSDB Spor Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Düzenlenmesi Hakkında Yönerge
Pdf%20icon SKSDB Yemekhane, Kantin ve Kafeteryaların Denetim Yönergesi

Pdf%20icon SKSDB Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Pdf%20icon Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bengül DURMAZ

Daire Başkanı Öğr. Gör. Veysel BASKIN

Daire Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Özlem MUŞLU

Sağlık Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay NACAR

Pdf%20icon Görev Tanımı

Spor Birimi

Öğr. Gör. Atila Çağatay SEZİK

Kültür ve Sosyal Hizmetler Birimi

Öğr. Gör. Cansu AKBAY

Ayça BEKLER

Kantin, Yemekhane ve Kafeterya Denetim Birimi

Öğr. Gör. Tuğçe TÜCCAR

Öğr. Gör. Esma Deniz BARÇ

Öğr. Gör. Kübra AYMELEK

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Öğ. Gör.Cansu ÖZTÜRK
Klinik Psikolog
(Randevu almak için mail ile iletişime geçiniz.)
cansuozturk@yiu.edu.tr

Balgat Kampüsü B blok 3.Kat Oda No:312

Sekreterya

Sümeyye ALTUN

Pdf%20icon Görev Tanımı

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.