Yüksek İhtisas Üniversitesi - Kalite Koordinatörlüğü

 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

  

Kalite Koordinatörlüğü; üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre çalışmalar yürütmek; akademik ve idari birimlerimizin kurumsal iç değerlendirme, kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının bütünlük içinde sürdürülmesini koordine etmek maksadıyla teşkil edilmiştir.  

Kalite koordinatörlüğü 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35inci maddesi ile 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi esaslarına göre hizmetlerini sürdürmektedir.

Sorumlu Rektör Yardımcısı:

Prof.Dr. Zuhal AKTUNA

Kalite Koordinatörü:

Dr.Öğr.Üyesi Özden GÜDÜK

Kalite Koordinatör Yardımcısı:

 

 

 

Rektör (Başkan)

 .

Prof. Dr. Mustafa PAÇ

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zühal AKTUNA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Hale TUFAN

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Doç. Dr. Elif Hilal ŞEN

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Elif Hilal ŞEN

Genel Sekreter (Doğal üye)

Öğr. Gör. Feyza ŞENAY

Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Doğal üye)

Dr. Öğr.Üyesi Hakkı YEŞİLYURT

Üniversite Kalite Koordinatörü (Doğal üye)

Dr.Öğr.Üyesi Özden GÜDÜK

Öğrenci Temsilcisi (Doğal üye)

Yeşim AKÇOKRAK

 

Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu Üyeleri

Rektör Yardımcısı(Eğitim ve Öğretim)

Prof. Dr. Bengül DURMAZ

Tıp Fakültesi Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Gökhan ÇAKMAK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Komisyon Üyesi

Prof.Dr. Mevlüde KARADAĞ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Saide MURATOĞLU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN

Meslek Yüksekokulu Kurul Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

Öğrenci İşleri D.Bşk. lığı Komisyon Üyesi

 Öğr. İşleri D.Bşk. Yasemin DEMİRCİ

 

Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Kalite Alt Komisyonu Üyeleri

Rektör Yardımcısı (AR-GE ve Topluma Hizmet)

Prof. Dr. Zühal AKTUNA

Sürekli Eğitim Merkezi Arş.Mrk. Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek YONAR(Raportör)

Kadın Sorunları Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Türkan GÜLPINAR

Kariyer Planlama Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Cumhur BİLGİ

Sivil Toplum Çalışmaları Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gül Sevim SAYDAM

Çevre Sorunları Çalışmaları Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Nurhayat SAYDAM

Riskli Bebek Takibi ve Uyg. Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Kıymet İKBAL KARADAVUT

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uyg. ve Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Emel ÖRÜN

Deneysel Çalışmalar Uyg. ve Arş.Mrk.Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Hale TUFAN

Yaşlılık Çalışmaları Uyg. Arş. Mrk. Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Hatice Rana ERDEM

Tıp Fakültesi Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Gökhan ÇAKMAK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Saide MURATOĞLU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN

Meslek Yüksekokulu Kurul Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

 

Yönetim Sistemi Alt Komisyonu Üyeleri

Komisyon Başkanı

Öğr. Gör. Feyza ŞENAY (Ünv. Genel Sekreteri)

Genel Sekreter Yardımcısı

Öğr. Gör. Hakan NAMVER (Raportör) 

Strateji Geliştirme D.Bşk. lığı Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı YEŞİLYURT 

Basın Tanıtım ve Hakla İlişkiler D. Bşk.lığı Komisyon Üyesi

Ayça BEKLER

İdari ve Mali İşl. D.Bşk. lığı Komisyon Üyesi

Şerife GÜNGÖR 

Sağlık, Kültür ve Spor D.Bşk. lığı Komisyon Üyesi:

Öğr. Gör. Veysel BASKIN 

Satın Alma, Yapı İşleri ve Teknik D. Faaliyetleri Komisyon Üyesi:

Öğr. Gör. Sabit UYGUN 

Bilgi İşlem D. Bşk.lığı Komisyon Üyesi:

Gizem Nur ARSLAN

Kütüphane ve Dökümantasyon D.Bşk.lığı Komisyon Üyesi:

Süreyya ŞAFAK 

Slayt1

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.