Yüksek İhtisas Üniversitesi - İdari Birimler

 

%C3%96%C4%9Fr.%20G%C3%B6r.%20Feyza%20%C5%9EENAY 

Öğr. Gör. Feyza ŞENAY
Genel Sekreter V.
İletişim : feyzasenay@yiu.edu.tr

Pdf%20icon Görev Tanımı

 
Öğr. Gör. Hakan NAMVER
Genel Sekreter Yardımcısı v.
İletişim: hakannamver@yiu.edu.tr 

Pdf%20icon Görev Tanımı

Fatma%20Nur%20%C3%96zkaya
Fatma Nur ÖZKAYA
Genel Sekreter Yardımcısı v.
İletişim: fatmanurozkaya@yiu.edu.tr

Pdf%20icon Görev Tanımı

Pdf%20icon İş Akış Şeması

Fatma%20Nur%20%C3%96zkaya
Fatma Nur ÖZKAYA 
Özel Kalem Müdürü 
İletişim: fatmanurozkaya@yiu.edu.tr / ozelkalem@yiu.edu.tr 

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

IMG 6597

Gökçe DELİBALTA
Özel Kalem
İletişim: gokcedelibalta@yiu.edu.tr 

 Pdf%20icon Görev Tanımı

 

Mehmet Gökhan AKYEL
Özel Kalem Müdürlüğü Sekreteryası
İletişim: mehmetgokhanakyel@yiu.edu.tr 

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

IMG 6605
Elif ERKEN
Rektörlük Birim Sekreteryası
İletişim: eliferken@yiu.edu.tr

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

Pdf%20icon İş Akış Şeması

Yasemin%20DEM%C4%B0RC%C4%B0

Yasemin DEMİRCİ
Daire Başkanı v.

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

Öğr. Gör. Gözde YALÇIN ULUTAŞ

Öğrenci İşleri Akademik Danışmanı

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

Dr. Öğr. Üyesi Ülker ÇUHACI

Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Akademik Danışmanı

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

Dr. Öğr. Üyesi Saide MURATOĞLU

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrenci İşleri Akademik Danışmanı

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

Arş. Gör. Aysun İYTEMÜR

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Akademik Danışmanı

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

Öğr. Gör. Emine ÖNER KARAVELİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Akademik Danışmanı

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

Öğr. Gör. Ozan YEŞİLTEPE

Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Akademik Danışmanı

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

Nihan%20%C4%B0nantekin

Nihan İNANTEKİN
ÖİDB Personeli

Pdf%20icon Görev Tanımı(Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sorumlu Personeli)

 

Duygu%20Talak%C3%A7%C4%B1

Duygu TALAKACI
ÖİDB Personeli

Pdf%20icon Görev Tanımı(Tıp Fakültesi Sorumlu Personeli)

 

Sümeyye DANACI
ÖİDB Personeli

Pdf%20icon Görev Tanımı(Tıp Fakültesi Sorumlu Personeli)

 

Sehriban%20K%C4%B1l%C4%B1c

Şehriban KILIÇ
ÖİDB Personeli

Pdf%20icon Görev Tanımı(Sağlık Bilimleri Fakültesi Sorumlu Personeli)

 

S%C3%BCmeyye%20DANACI

Betül SOYLAMIŞ
ÖİDB Personeli

Pdf%20icon Görev Tanımı(Öğrenci İşleri Sorumlu Personeli)

 

Fadimenur%20Kuyruk

Fadimenur KUYRUK
ÖİDB Personeli

Pdf%20icon Görev Tanımı(Uluslararası Öğrenci Koordinatörü)

 

Vedia%20ulak

Vedia ULAK
ÖİDB Personeli

Pdf%20icon Görev Tanımı(Uluslararası Öğrenci Koordinatörü)

 

 

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Miray%20MANCO

Miray MANCO
Personel Daire Başkan V. 

Pdf%20icon Görev Tanımı

Sevda%20Topcu%20yeni

Sevda TOPÇU
Personel 

Dilhas%20Sar%C4%B1kaya%20yeni

Dilşah SARIKAYA
Personel 

(0312) 2241152
personel@yiu.edu.tr

Pdf%20icon Görev Tanımı

Pdf%20icon İş Akış Şeması

Personel Daire Başkanlığı detaylı bilgi için tıklayınız.

 


%C5%9Eerife%20G%C3%BCng%C3%B6r

Şerife GÜNGÖR
Daire Başkanı

Pdf%20icon Görev Tanımı

Ne%C5%9Fe%20Davulcu

Neşe DAVULCU
İMİDB Personeli

Ramazan%20%C3%96z%C3%A7al%C4%B1k

Ramazan ÖZÇALIK
İMİDB Personeli

muhasebe@yiu.edu.tr

Pdf%20icon Görev Tanımı

Pdf%20icon İş Akış Şeması

Satın Alma Birimi

Yasin%20ARSLAN
Yasin ARSLAN
Satın Alma Personeli
yasinarslan@yiu.edu.tr

İletişim: satinalma@yiu.edu.tr

Pdf%20icon Görev Tanımı

Pdf%20icon İş Akış Şeması

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı detaylı bilgi için tıklayınız.

%C3%96%C4%9Fr.%20G%C3%B6r.%20Hamza%20%C3%9CNSAL

Öğr. Gör. Hamza ÜNSAL

(Daire Başkan Vekili)

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

Öğr. Gör. Müge VURAN

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

IMG 6609

Abdullah Zübeyr TIRAŞOĞLU

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

IMG 6619

Halil İbrahim SAĞIN

Pdf%20icon Görev Tanımı

 Cengiz%20Y%C4%B1l%C4%B1k

Cengiz YILLIK

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İletişim
bilgiislem@yiu.edu.tr

Pdf%20icon İş Akış Şeması

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı detaylı bilgi için tıklayınız.

Daire Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Akın TAŞYARAN
Sağlık Birimi
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay NACAR

Pdf%20icon Görev Tanımı

Spor Birimi
Öğr. Gör. Atila Çağatay SEZİK
 
Kültür ve Sosyal Hizmetler Birimi
Öğr. Gör. Elif Gözdem KARAGÖZ AKBABA
Ayça BEKLER
 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Öğr. Gör. Cansu ÖZTÜRK
Klinik Psikolog
 
Sekterya
Sümeyye ALTUN

iletişim : sks@yiu.edu.tr

Pdf%20icon İş Akış Şeması

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı detaylı bilgi için tıklayınız.

Dr.%20%C3%96%C4%9Fr.%20%C3%9Cyesi%20Hakk%C4%B1%20YE%C5%9E%C4%B0LYURT

Dr. Öğretim Üyesi Hakkı YEŞİLYURT
 
Dr. Öğr. Üyesi Seyran BALKAŞ DEMİR (Daire Başkanı Vekil)
 
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Pdf%20icon Görev Tanımı

Pdf%20icon İş Akış Şeması

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Öğr. Gör. Hakan NAMVER
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı v.

İletişim: hakannamver@yiu.edu.tr

Pdf%20icon Görev Tanımı

Pdf%20icon İş Akış Şeması

Ayca Bekler

Ayça BEZİRCİOĞLU BEKLER
Daire Başkan v.
İletişim : aycabekler@yiu.edu.tr

Pdf%20icon Görev Tanımı

Pdf%20icon İş Akış Şeması

Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

Ebru Yildiz

Ebru YILDIZ
Yazı İşleri Müdürü
İletişim:ebruyildiz@yiu.edu.tr

Pdf%20icon Görev Tanımı

Pdf%20icon İş Akış Şeması

Evrak Kayıt Birimi

K%C3%BCbra%20%C3%96nde%C5%9F

Kübra ÖNDEŞ

kubraondes@yiu.edu.tr

 

 

 

Pdf%20icon İş Akış Şeması

Yazı İşleri Müdürlüğü detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Av. Merve ÖZDEMİR
Hukuk Müşaviri

merveozdemir@yiu.edu.tr / hukuk@yiu.edu.tr

 

Fadimenur%20Kuyruk

Fadimenur KUYRUK
2. Hukuk Müşaviri - Hukuk Müşavirliği Sekreteri

fadimenurkuyruk@yiu.edu.tr / hukuk@yiu.edu.tr

Pdf%20icon Görev Tanımı

Pdf%20icon İş Akış Şeması

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.