Yüksek İhtisas Üniversitesi - Pandemi Dönemi Eğitim Öğretim Hakkında

 

LOGO Buyuk

 

Üniversitemiz Senatosunun 01.09.2020 tarihinde aldığı karara göre ;

05 Ekim 2020 tarihinde başlayacak 2020-2021 Akademik yılı, güz yarıyılında Fakülte ve Yüksekokullarımızda eğitim öğretim online ve yüz yüze uygulama ile gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda; teorik dersler online olarak, uygulamalı dersler güz yarıyılı sonunda seyreltilmiş ortamlarda küçük gruplar halinde yüz yüze olarak uygulanacaktır.

 

Pandeminin seyrine göre ilgili kurulların kararları gereğince, öğretim yöntemi ve tarihlerinde değişiklik yapılabilecektir.

 

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.