Yüksek İhtisas Üniversitesi - COVID-19 Güncel Literatür

COVID-19 Güncel Literatür

COVID-19 Güncel Literatür

17.05.2021-- SARS-CoV-2 Varyantları ve Etkileri

01.12.2020-- FDA COVID-19 için 2 Monoklonal Antikoru Onayladı

20.11.2020-- COVID-19 Enfeksiyonu Olan Kritik Hastaların Meta Analizi

16.11.2020-- SARS COV-2 İkinci Dalga 

16.11.2020-- COVID19 tanı ve tarama testleri 

10.08.2020-- Klimud Haftalık Literatür Özetleri 

27.05.2020-- COVID19 KLİMUD Literatür Özetleri 

23.05.2020-- COVID19 ve Toplumsal Normalleşme Süreci

23.05.2020-- COVID-19 ve Hastaların Prone Pozisyonda Takibi

23.05.2020-- COVID-19 Hastalarında Akut Böbrek Hasarı Yönetimi

22.05.2020-- Parazitler ve COVID -19' a Karşı Koruyucu Etki

21.05.2020-- COVID-19 ve Kalp Yetmezliği Hastalarında ACE2 Plazma Düzeyi

20.05.2020-- SarsCov2 Epidemisinin İtalyan Merkezinde Ciddi Bir Kawasaki Benzeri Hastalık Salgını

20.05.2020-- COVID-19 ve Serolojik Tanı

17.05.2020-- COVID-19 ve Yeni Farklı Bir Yarasa Koronavirüsü İlişkisi

17.05.2020-- COVID-19 ve Viral Pnömoninin Kardiyovasküler Sistem Üzerindeki Zararlı Etkileri

17.05.2020-- COVID -19 Hastası Olan ve Olmayanlarda T Hücre Yanıtı

17.05.2020-- COVID-19 Diğer Coronavirüslere Antikor Bağımlı Olarak Gelişiyor mu?

16.05.2020-- COVID-19 Asemptomatik Taşıyıcılarda Epidemiyolojik ve Klinik Özellikler

16.05.2020-- COVID-19 ve Zoonotik Bağlantılar

15.05.2020-- COVID-19 İnsi̇dansi ve Hava Ki̇rli̇li̇ği̇ne Maruz Kalma Bağlantisi

15.05.2020-- COVID-19 Hastalarının Periton Sıvısında Bulunan SARS-CoV-2

11.05.2020-- COVID-19 Textbook-Spinger

11.05.2020-- COVID-19 ve Pediatrik Hastalar ile İlgili Güncel Literatür

10.05.2020-- COVID19 ve Pulmoner İntravasküler Koagülopati

10.05.2020-- COVID19- hACE2 Transgenik Farelerde SARS-CoV-2'nin Patojenitesi

10.05.2020-- COVID-19 Tromboz ve Antikoagülasyona Etkileri

10.05.2020-- COVID-19 İletiminin Sıcaklık Veya UV Yayılımı İle İlişkisi

09.05.2020-- COVID19 ve Hidroksiklorokin (Yan Etkiler)

06.05.2020-- COVID-19 ve Nörolojik Bulgular

06.05.2020-- COVID-19 Hastaların Tedavisinde Yardımcı İmmüntedavi

06.05.2020-- COVID-19’da Anosminin Özellikleri

06.05.2020-- Kanser Hastalarında Düşük COVID-19 Antikor Düzeyleri

06.05.2020-- COVID-19 İspanya'dan Bir Hasta Kohortu

06.05.2020-- COVID-19 Seyrinde Miyokardit Vaka Sunumu

05.05.2020-- SARS-CoV-2 ile İlk Plasental Enfeksiyon Vakası

05.05.2020-- COVID-19 ve Kawasaki Hastalığı

05.05.2020-- COVID-19 ve Tromboz ile İlişkili Makalelerin oÖzetleri

05.05.2020-- COVID-19 Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi

05.05.2020-- COVID-19 Kardiyoloji 

04.05.2020-- Klimud Haftalık Literatür Özetleri 

03.05.2020-- COVID-19 Deri Bulguları (FOTOĞRAF ATLASI)

03.05.2020-- SARS-CoV-2 Doğal Virüs mü?

30.04.2020-- SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Viral Yük ve Antikorlarının Uzun Süreli Dinamikleri

29.04.2020-- Kompleman COVID I9 da Hedef Olabilir mi?

29.04.2020-- SARS CoV-2 Hastalarında Viral RNA Yükü 

28.04.2020-- New York City’de COVID-19 Nedeniyle Yatırılan 5700 Hastanın Özellikleri; Komorbiditeler ve Sonuçlar

28.04.2020-- COVID-19 İnkübasyon Periyodu Güncelleme

27.04.2020-- COVID-19 Postmortem Pulmoner Bulgular

27.04.2020-- COVID19 ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

27.04.2020-- Evcil Hayvanlar ve COVID

27.04.2020-- Milano -COVID19 Tromboz Vakaları

20.04.2020-- Statinler ve COVID-19

19.04.2020-- Otoklavda N95 Maske Dekontaminasyonu 

19.04.2020-- COVID-19 Kullanılan Testler

 08.04.2020-- Sağlık Çalışanlarında Kumaş Maske 

07.04.2020-- COVID-19 Genel Bilgi

07.04.2020-- COVID-19 ve Plazma Tedavisi

07.04.2020-- COVID-19 ve Kan hücreleri

  

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.