Yüksek İhtisas Üniversitesi - Açık Bilgi Kaynakları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Açık Bilgi Kaynakları

Üniversite Adı  Adres
Acıbadem Üniversitesi  http://openaccess.acibadem.edu.tr:8080/xmlui/
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi  http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/
Adnan Menderes Üniversitesi  http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/
Afyon Kocatepe Üniversitesi  http://acikerisim.aku.edu.tr/
Ahi Evran Üniversitesi  http://openaccess.ahievran.edu.tr:8080/xmlui/
Aksaray Üniversitesi  http://acikarsiv.aksaray.edu.tr:8080/xmlui/
Anadolu Üniversitesi  https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/
Ankara Üniversitesi  http://acikarsiv.ankara.edu.tr/
Artvin Çoruh Üniversitesi  https://kutuphane.artvin.edu.tr/dspace-acik-erisim-sistemine-giris
Atatürk Üniversitesi  http://acikarsiv.atauni.edu.tr/
Atılım Üniversitesi  http://acikarsiv.atilim.edu.tr/
Bahçeşehir Üniversitesi  http://library.bahcesehir.edu.tr/
Balıkesir Üniversitesi  http://kutuphane.balikesir.edu.tr/acik-erisim-kaynaklar
Bartın Üniversitesi  http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/xmlui/
Başkent Üniversitesi  http://dspace.baskent.edu.tr/
Bayburt Üniversitesi  http://kutuphane.bayburt.edu.tr/en/Sayfa/Acik-Erisimli-Kaynaklar
Beykent Üniversitesi  http://earsiv.beykent.edu.tr/
Beykoz Üniversitesi  http://acikerisim.beykoz.edu.tr/
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  http://acikkaynak.bilecik.edu.tr/
Bingöl Üniversitesi  http://acikerisim.bingol.edu.tr:8080/xmlui/
Bitlis Eren Üniversitesi  http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/
Bülent Ecevit Üniversitesi  http://acikarsiv.beun.edu.tr:8080/xmlui/
Cumhuriyet Üniversitesi  http://akademikarsiv.cumhuriyet.edu.tr:8080/xmlui/
Çağ Üniversitesi  http://www.cag.edu.tr/tr/kutuphane-mudurlugu-acik-erisim
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  http://acikerisim.lib.comu.edu.tr/
Çankaya Üniversitesi  http://kutuphane.cankaya.edu.tr/acik-erisim-veritabanlari/
Çukurova Üniversitesi  http://193.140.54.45/acikerisim/amac.asp
Doğu Akdeniz Üniversitesi  http://i-rep.emu.edu.tr:8080/xmlui/
Doğuş Üniversitesi  http://openaccess.dogus.edu.tr/
Dokuz Eylül Üniversitesi  http://acikerisim.deu.edu.tr/
Düzce Üniversitesi  http://acikerisim.duzce.edu.tr:8080/xmlui/
Ege Universitesi  http://acikerisim.ege.edu.tr/
Erzincan Üniversitesi  http://earsiv.erzincan.edu.tr:8080/xmlui/
Erzurum Teknik Üniversitesi  http://openaccess.erzurum.edu.tr/
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/xmlui/
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  http://acikerisim.fsm.edu.tr/
Fırat Üniversitesi  https://openaccess.firat.edu.tr/
Gazi Üniversitesi  http://acikarsiv.gazi.edu.tr/
Gaziantep Üniversitesi  http://acikerisim.gantep.edu.tr/
Giresun Üniversitesi  http://acikerisim.giresun.edu.tr/
Gümüşhane Üniversitesi  http://e-arsiv.gumushane.edu.tr/
Hacettepe Üniversitesi   http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/
Hakkari Üniversitesi  http://acikerisim.hakkari.edu.tr:8080/xmlui/
Hasan Kalyoncu Üniversitesi  http://openaccess.hku.edu.tr/
Hitit Üniversitesi  http://earsiv.hitit.edu.tr:8080/xmlui/
Iğdır Üniversitesi  http://acikerisim.igdir.edu.tr:8080/xmlui/
Işık Üniversitesi  http://acikerisim.isikun.edu.tr/
İbn Haldun Üniversitesi  http://openaccess.ihu.edu.tr/xmlui/#sthash.DH7074w8.dpbs
İnönü Üniversitesi  http://openaccess.inonu.edu.tr:8080/xmlui/
İstanbul Arel Üniversitesi  http://earsiv.arel.edu.tr:8080/jspui/
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi  https://www.ayvansaray.edu.tr/tr-TR/acik-erisim-veri-tabanlari/13210
İstanbul Bilgi Üniversitesi  http://openaccess.bilgi.edu.tr/
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  http://openaccess.izu.edu.tr/
İstanbul Şehir Üniversitesi  http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/
İstanbul Teknik Üniversitesi  https://polen.itu.edu.tr/
İstanbul Ticaret Üniversitesi  http://acikerisim.ticaret.edu.tr:8080/xmlui/
İstanbul Üniversitesi  http://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/content/e-kaynaklar/acik-erisim-veritabanlari
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  http://acikerisim.ikc.edu.tr:8080/xmlui/
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  http://openaccess.iyte.edu.tr/
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  http://acikerisim.ksu.edu.tr:8080/xmlui/
Kırklareli Üniversitesi  http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/
Koç Üniversitesi  http://digitalcollections.library.ku.edu.tr/cdm/landingpage/collection/IR
Marmara Üniversitesi  http://dspace.marmara.edu.tr/
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  https://acikarsiv.mehmetakif.edu.tr/
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  http://dspace.msgsu.edu.tr:8080/xmlui/
Namık Kemal Üniversitesi  http://acikerisim.nku.edu.tr/
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  https://kutuphane.nevsehir.edu.tr/tr/acik-erisim-kaynaklari
Orta Doğu Teknik Üniversitesi https://etd.lib.metu.edu.tr/oai/
Ordu Üniversitesi  http://www.earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/
Özyeğin Üniversitesi  http://eresearch.ozyegin.edu.tr/
Pamukkale Üniversitesi   http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/
Sabancı Üniversitesi  http://research.sabanciuniv.edu/open_access.html
Selçuk Üniversitesi  http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/
Siirt Üniversitesi  http://acikerisim.siirt.edu.tr/
Sütçü İmam Üniversitesi  http://kutuphane.ksu.edu.tr/ICD/acikerisim1.html
Ted Üniversitesi  Kaynakları https://acikerisim.tedu.edu.tr/
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Enstitüsü  http://earsiv.etu.edu.tr/
Türk Hava Kurumu Üniversitesi  http://acikarsiv.thk.edu.tr:8080/xmlui/
Ufuk Üniversitesi  http://acikerisim.ufuk.edu.tr/
Uludağ Üniversitesi  http://www.uludag.edu.tr/kutuphane/default/konu/2082
Uşak Üniversitesi   http://acikerisim.usak.edu.tr:8080/xmlui/
Üsküdar Üniversitesi  http://earsiv.uskudar.edu.tr/
Yeditepe Üniversitesi  http://openaccess.yeditepe.edu.tr:8080/xmlui/
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  http://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/
ADI ADRESİ İÇERİK
Milliyet Gazetesi Arşivi http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/ Gazete Arşivi
Ankara Üniversitesi Gazeteler Arşivi http://gazeteler.ankara.edu.tr/ Gazete Arşivi
TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Sistemi https://acikerisim.tbmm.gov.tr/ Genel
DergiPark https://dergipark.org.tr/ Genel
Devlet Arşivleri https://www.devletarsivleri.gov.tr/ Genel
 ULAKBİM  https://trdizin.gov.tr/   Genel  
Farabi Dijital Kütüphane https://e-library.ircica.org/ Genel
Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı http://ktp.isam.org.tr/?url=makalesbv/findrecords.php Genel
TÜİK Kütüphanesi https://kutuphane.tuik.gov.tr/ Genel İstatistikler
Ulusal Tez Merkezi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ Genel Tezler
Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı http://www.turkomp.gov.tr/main Gıda
Hukuk Kaynakları http://www.hukukkaynaklari.com/ Hukuk
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü http://proxy.tagem.gov.tr/acik_erisim.html Tarım
Türk Sineması Araştırmaları http://www.tsa.org.tr/tr/ Türk Sineması

 

ADI ADRESİ İÇERİK
Biorxiv https://www.biorxiv.org/ Biyoloji
CERN http://cds.cern.ch/ CERN doküman arşivi
Classic Bookshelf http://www.classicbookshelf.com/ E-kitap arşivi
DOAB https://www.doabooks.org/doab?uiLanguage=en E-kitap arşivi
Google Kitaplar https://books.google.com/?hl=tr E-kitap arşivi
Intech https://www.intechopen.com/ E-kitap arşivi
Open Library https://openlibrary.org/ E-kitap arşivi
Gutenberg http://www.gutenberg.org/ E-kitap arşivi
OSTI https://www.osti.gov/ Enerji
arXiv https://arxiv.org/ Genel
BASE https://www.base-search.net/ Genel
BookBoon https://bookboon.com/ Genel
Caltech https://authors.library.caltech.edu/ Genel
Crossref https://search.crossref.org/ Genel
DOAJ https://www.doaj.org/ Genel
EDP Sciences https://publications.edpsciences.org/#!s=current&l=en Genel
Google Akademik https://scholar.google.com.tr/ Genel
Hindawi https://www.hindawi.com/journals/ Genel
Ubiquity Press https://www.ubiquitypress.com/ Genel
OpenDoar http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ Genel
Elsevier https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals Genel
Oxford https://academic.oup.com/journals/pages/open_access Genel
Springer https://www.springeropen.com/journals Genel
Science Direct https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books Genel
Taylor and Francis https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals Genel
Dart http://www.dart-europe.eu/About/info.php Genel Tezler
ProQuest https://pqdtopen.proquest.com/search.html Genel Tezler
EThOS https://ethos.bl.uk/Home.do Genel Tezler
ECON https://www.econbiz.de/ İşletme-İktisat
RePEc http://repec.org/ İşletme-İktisat
Cherm Spider http://www.chemspider.com/ Kimya
EuDML https://initiative.eudml.org/ Matematik
ASEE http://www.asee.org/ Mühendislik
INIS https://inis.iaea.org/search/ Nükleer Bilgi Sistemi
Open Humanities http://openhumanitiespress.org/ Sosyal Bilimler
OAPEN http://www.oapen.org/home Sosyal Bilimler
Social Science Research Network https://www.ssrn.com/index.cfm/en/ Sosyal Bilimler
NAP https://www.nap.edu/ Tıp-Mühendislik
BEACON https://trs-new.jpl.nasa.gov/ Uzay
Archive https://archive.org/ Ücretsiz kitap, film, yazılım vb

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.