Yüksek İhtisas Üniversitesi - Fakülte Hakkında

 

 

T%C4%B1p Fakultesi

Program Profili:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eğitim dili Türkçe'dir. 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uygulanan eğitimin başlıca özelliği, Entegre sistem ve Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) birlikteliğini kapsayan Hibrit Sistemdir.

Entegre sistem, dönem I, II ve III de ders konuları arasında birlik sağlamak amacıyla, farklı anabilim/bilim dalları tarafından organ sistemleri zemininde farklı saatlerde aynı ders kurulu içinde benzer konuların koordine bir şekilde işlenmesidir. Entegre sistem içinde ayrıca hekimliğe uyum programları kapsamında Probleme Dayalı Öğrenim de yapılmaktadır. 

Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde temel hücre ve doku bilgisi, fizyolojisi, biyokimyası, iskelet, kas ve eklem anatomisi, mikroorganizmaların genel özellikleri, canlılığın fiziksel kanunlarla ve yasalarla açıklanması, toplum sağlığı sorunları ve temel kavramları ile genetiğin temelleri verilmektedir.

İkinci dönemde organizmada organların embriyonik gelişimlerini, anatomik ve histolojik yapılarını ve işlevlerini tanımlama, organizmanın fizyolojisini, sistemlerin işlevlerinin biyofiziksel anlamlarını kavrama, gerçekleşen önemli metabolik olaylar ve enerji kazanımı, metabolik hastalıkların laboratuvar tanısı bilgileri verilmektedir. Ayrıca hastalıkların etyopatogenezi, morfolojik ve klinik ilişkisi, hücre zedelenmesi, adaptasyon ve iltihabın patolojisi, bağışıklık sisteminin çalışması ve fonksiyonlarının kavranması amaçlanmaktadır. İlaçların absorbsiyonu, dağılımı, metabolizması, ıtrahı, temel etki mekanizmaları, ilaçlara direnç ve ilaç etkileşimleri olmak üzere ilaçlar hakkında temel bilgi de verilmektedir.

 

 

 

 

 

TIP5

YIU Tip

Üçüncü dönemde hastalıkların; etyopatogenezi, farmakolojisi, mikrobiyolojisi, klinik radyolojik ve laboratuvar bulguları ile tanı ve tedavi yöntemleri, halk sağlığı uygulamaları ve yaklaşımı ile ilgili güncel bilgileri kazandırma, hekimlik mesleğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve tutumları edindirme amaçlanmaktadır.

Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci dönemleri klinik stajlara ayrılmıştır. Servislerde hastalar üzerindeki çalışmalar, klinik eğitimi ve dersler ve konseylere ek olarak seminerler de yapılır. 
Altıncı yıl mezuniyet öncesi intörnlük dönemidir. Bu dönemde öğrenciler öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.

Dönem I,II ve III de kurul dersleri için; akademik yıl içinde kurul sınavları, akademik dönem sonunda yıl sonu ve bütünleme sınavları yapılır. Tıp dışı zorunlu derslerde ve seçmeli derslerde bir ara sınav, yarıyıl sonunda yılsonu ve bütünleme sınavları yapılır.

FAKÜLTEMİZDEN

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.