Yüksek İhtisas Üniversitesi - Misyonumuz - Vizyonumuz - Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

Yaşam boyu öğrenmeye odaklı, toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi hedefleyen, mesleki alanda yetkin, evrensel ve kültürel etik değerlere saygılı, ekip anlayışını benimsemiş, profesyonel yaşamında bilimi ve bilimsel yaklaşımları rehber gören sağlık profesyonelleri yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Eğitim-öğretim, araştırma ve mesleki alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, pozitif kurum kültürü ve örgütsel bağlılığın geliştiği, ülkemiz sağlık hizmetlerinin planlanmasında söz sahibi öncü bir fakülte olmak.

DEĞERLERİMİZ

Bilimsellik, Akılcılık, Açıklık, Hümanizm, Sorumluluk, Dürüstlük, Eşitlik, Adalet, Bağlılık, Hoşgörü, Duyarlılık, Akademik Özgürlük, Akademik Mükemmellik, Liderlik, Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Ekip Bilincidir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.