Yüksek İhtisas Üniversitesi - Eğitim Planı

Fakültemizde;

  • Formal Eğitim (Planlı, Programlı, Sistemli) uygulanmaktadır.
  • Örgün Eğitim uygulanmaktadır.
  • Açık Sistemle eğitimimiz yürütülmektedir (Girdi→İşlem→Çıktı→Dönüt).
  • Bilişsel yaklaşım uygulanmaktadır. Öğrenci odaklı öğretim teknikleri uygulanmaktadır.
  • Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı (Constructive Learning Approach) esas alınmaktadır.
  • Durum Muhasebesine Dönük Değerlendirme (Summative) (Arasınav-Yılsonu, Bütünleme ve Bitirme Sınavları gibi) yapılmaktadır.
  • Eğitim türümüz Tam Zamanlı 1. Öğretim şeklindedir.
  • Fakülte öğrencilerinin mesleki bilgi ve beceri gelişiminin uluslararası standartlarda olması amaçlanmaktadır. 

Bu amaca yönelik oluşturulan dinamik ve deneyimli öğretim üyesi kadrosu, temel bilimler ve klinik bilimler alanında Tıp Fakültesi’nin eğiticileri ile daha da güçlenmektedir. Tüm bölümlerdeki mesleki dersler yabancı dil eğitimi ile desteklenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.