Yüksek İhtisas Üniversitesi - Sağlık Yönetimi Bölümü

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Bilgi Paketi              4 Yıllık Ders Bilgileri

Sağlık Yönetimi Bölümümüz, sağlık sektörüne her düzeyde kimlik ve kişiliği gelişmiş, kendine güvenen, ülkesini ve dünyayı iyi tanıyan, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Doç. Dr. Oktay YANIK 

(Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Özden GÜDÜK

Arş. Gör. Ezgi DOĞAN

Arş. Gör. Burak TEKEREK

Diğer Yükseköğretim Kurulumlarından veya Yükseköğretim Kurumları Dışından Görevlendirilen Öğretim Elemanları ve Geldikleri Yükseköğretim Kurumları

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ (2021 - 2022 Güz/Bahar)

Prof. Dr. Seyhan Çil KOÇYİĞİT (Hacı Bayram Üniversitesi) (2021 - 2022 Güz)

Prof. Dr. Celal TAŞDOĞAN (Hacı Bayram Üniversitesi) (2021 - 2022 Güz/Bahar)

Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK (Hacı Bayram Üniversitesi) (2021 - 2022 Güz)

Dr. Gülsen TOPAKTAŞ (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) (2021 - 2022 Güz/Bahar)

Dr. Orhan PARILDAR (Sağlık Bakanlığı) (2021-2022 Bahar)

M.Sezer PEHLİVAN (Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı) (2021 - 2022 Güz)

Mehmet ATASEVER (Sağlık Bakanlığı) (2021 - 2022 Güz/Bahar)

Sağlık Yönetimi Bölümü E-posta Adresisaglikyonetimi@yiu.edu.tr

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.