Yüksek İhtisas Üniversitesi - Hemşirelik Bölümü

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Bilgi Paketi       4 Yıllık Ders Bilgileri

Hemşirelik Bölümümüz sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hasta bireylere profesyonel düzeyde kaliteli bir bakım verilmesini sağlayacak; insana ve sağlık sorunlarına duyarlı, mesleki etik standartları benimseyen, ekip çalışmasına inanan, kendi kendine ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile dolu, eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe ve sorumluluğa sahip, toplumsal sorumluluğu üstlenmeye hazır ve toplumun değişen sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek hemşirelerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

 

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ (Bölüm Başkanı- Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği)

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)

Dr. Öğr. Üyesi  Arzu BAHAR (Hemşirelik Esasları)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu AYDOĞAN  (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)

Dr. Öğr. Üyesi Aylin GÜÇLÜ (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği) 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ZENGİN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan DOĞAN (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)

Öğr. Gör. Bahar ON (Halk Sağlığı Hemşireliği)

Öğr. Gör. Cevahir İlkim BULDAK (Hemşirelik Esasları)

Öğr. Gör. Fulden ÖZKEÇECİ (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği)

Öğr. Gör. Goncagül ALDAN  (İç Hastalıkları Hemşireliği)

Arş. Gör. Aysun İYTEMÜR (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği)

Arş. Gör. Döndü Günaydın (İç Hastalıkları Hemşireliği)

 

 

Diğer Yükseköğretim Kurulumlarından veya Yükseköğretim Kurumları Dışından Görevlendirilen Öğretim Elemanları ve Geldikleri Yükseköğretim Kurumları

Prof. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN (Gazi Üniversitesi) (2018 - 2019 Bahar)

Prof. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL (Gazi Üniversitesi) (2019 - 2020 Güz)

Doç. Dr. Şengül YAMAN SÖZBİR  (Gazi Üniversitesi) (2019 - 2020 Güz)

Prof. Dr. Naime ALTAY (Gazi Üniversitesi) (2019 - 2020 Bahar)

Prof. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER (Gazi Üniversitesi) (2019 - 2020 Bahar)

Dr. Öğr. Üyesi Bahar İNKAYA (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) (2020 - 2021 Güz)

Prof. Dr. Yeter KİTİŞ (Gazi Üniversitesi) (2021 - 2022 Bahar)

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.