Yüksek İhtisas Üniversitesi - Hemşirelik Bölümü

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Bilgi Paketi       4 Yıllık Ders Bilgileri

Hemşirelik Bölümümüz sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hasta bireylere profesyonel düzeyde kaliteli bir bakım verilmesini sağlayacak; insana ve sağlık sorunlarına duyarlı, mesleki etik standartları benimseyen, ekip çalışmasına inanan, kendi kendine ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile dolu, eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe ve sorumluluğa sahip, toplumsal sorumluluğu üstlenmeye hazır ve toplumun değişen sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek hemşirelerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

 

İç Hastalıkları Hemşireliği

Arş. Gör. Goncagül ALDAN

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ
(Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Aylin GÜÇLÜ

Halk Sağlığı Hemşireliği

Öğr. Gör. Bahar ON

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR

Öğr. Gör. Hülya ZENGİN

Hemşirelik Esasları

Dr. Öğr. Üyesi  Arzu BAHAR

Öğr. Gör. Cevahir İlkim BULDAK

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Öğr. Gör. Fulden ÖZKEÇECİ

Arş. Gör. Aysun İYTEMÜR

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 Dr. Öğr. Üyesi Arzu AYDOĞAN 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.