Yüksek İhtisas Üniversitesi - Hemşirelik Bölümü

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Bilgi Paketi       4 Yıllık Ders Bilgileri

Hemşirelik Bölümümüz sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hasta bireylere profesyonel düzeyde kaliteli bir bakım verilmesini sağlayacak; insana ve sağlık sorunlarına duyarlı, mesleki etik standartları benimseyen, ekip çalışmasına inanan, kendi kendine ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile dolu, eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe ve sorumluluğa sahip, toplumsal sorumluluğu üstlenmeye hazır ve toplumun değişen sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek hemşirelerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

 

İç Hastalıkları Hemşireliği

Arş. Gör. Goncagül ALDAN

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ
(Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Aylin GÜÇLÜ

Halk Sağlığı Hemşireliği

Öğr. Gör. Bahar ON

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR

Öğr. Gör. Hülya ZENGİN

Hemşirelik Esasları

Dr. Öğr. Üyesi  Arzu BAHAR

Öğr. Gör. Cevahir İlkim BULDAK

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Öğr. Gör. Fulden ÖZKEÇECİ

Arş. Gör. Aysun İYTEMÜR

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 Dr. Öğr. Üyesi Arzu AYDOĞAN 

HB 1.YARIYIL (GÜZ) DERS İÇERİKLERİ

Pdf%20icon  (ANA 103) - ANATOMİ

Pdf%20icon  (TAR 101) - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Pdf%20icon  (BİK 101) - BİYOKİMYA

Pdf%20icon  (FIZ 101) - FİZYOLOJİ

Pdf%20icon  (ING 101) - İNGİLİZCE I

Pdf%20icon  (MIK 101) - MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ

Pdf%20icon  (HEM 101) - SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİNE GİRİŞ

Pdf%20icon  (TUR 101) - TÜRK DİLİ I

Seçmeli Dersler

Pdf%20icon (HEM SEC 100)- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Pdf%20icon  (HEM SEC 101) - HİSTOLOJİ

Pdf%20icon  (HEM SEC 102) - MESLEKİ ORYANTASYON

Pdf%20icon ( HEM SEC 103) - PSİKOLOJİ

Pdf%20icon  (HEM SEC 104) - İLETİŞİM BECERİLERİ

HB 2.YARIYIL (BAHAR) DERS İÇERİKLERİ

Pdf%20icon  (TAR 102) - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Pdf%20icon  (HEM 102) - HEMŞİRELİK ESASLARI

Pdf%20icon  (ING 102) - İNGİLİZCE

Pdf%20icon  (HEM 103) - KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNETİMİ

Pdf%20icon  (BIL 101) - TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Pdf%20icon  (TUR 102) - TÜRK DİLİ II

Seçmeli Dersler

Pdf%20icon  (HEM SEC 103) - PSİKOLOJİ

Pdf%20icon (HEM SEC 104) - İLETİŞİM BECERİLERİ

Pdf%20icon  (HEM SEC 105) - STRESLE BAŞ ETME

Pdf%20icon (HEM SEC 106) - DUYGUSAL ZEKA GELİŞİMİ

Pdf%20icon  (HEM SEC 108) - TOPLUM BİLİM (SOSYOLOJİ)

Pdf%20icon (FTR SEC 105) - İŞARET DİLİ

HB 3.YARIYIL (GÜZ) DERS İÇERİKLERİ

Pdf%20icon  FAR 201 -- HEMŞİRELİKTE ÖZEL FARMAKOLOJİ

Pdf%20icon  HEM 201 -- İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Pdf%20icon  ING 201 -- İNGİLİZCE III

Pdf%20icon  PAT 201 -- PATOLOJİ

Seçmeli Dersler

Pdf%20icon HEM SEC 200 -- SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Pdf%20icon  HEM SEC 201 -- GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ

Pdf%20icon  HEM SEC 202 -- TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI

Pdf%20icon  HEM SEC 203 -- BESLENME VE DİYETETİĞE GİRİŞ

Pdf%20icon  HEM SEC 204 -- LİTERATÜR TARAMA VE DEĞERLENDİRME

HB 4.YARIYIL (BAHAR) DERS İÇERİKLERİ

Pdf%20icon  HEM 202 -- CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ

Pdf%20icon  HEM 203 -- BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ

Pdf%20icon  ING 202 -- İNGILIZCE-IV (MESLEKİ İNGİLİZCE-II)

Pdf%20icon  HEM 204 -- ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ

Seçmeli Dersler

Pdf%20icon HEM SEC 205 -- İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Pdf%20iconHEM SEC 206 -- AFET YÖNETIMI VE AFET HEMŞIRELIĞI

Pdf%20icon HEM SEC 207 -- CİNSEL SAĞLIK

Pdf%20icon HEM SEC 208 -- TOPLUMSAL CİNSİYET

Pdf%20icon HEM SEC 209 -- KLİNİK UYGULAMALARI

HB 5.YARIYIL (GÜZ) DERS İÇERİKLERİ

Pdf%20iconHEM 301- HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ

Pdf%20iconHEM 302-- HEMŞİRELİĞE ÖZEL EPİDEMİYOLOJİ

Pdf%20icon HEM 303-- KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ

Pdf%20icon HEM 304 -- SAĞLIK YÜKSELTME VE SAĞLIK POLİTİKALARI

Pdf%20iconBIO 301-- BİYOİSTATİSTİK

Seçmeli Dersler

Pdf%20iconHEM SEC 301 -- YARA VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Pdf%20iconHEM SEC 302 -- HEMŞİRELİKTE SEMİNER- I

Pdf%20iconHEM SEC 303-- İLETİŞİM BECERİLERİ

Pdf%20iconHEM SEC 304-- PSİKOLOJİ

Pdf%20iconHEM SEC 305-- SAĞLIK SOSYOLOJİSİ

HB 6.YARIYIL (BAHAR) DERS İÇERİKLERİ

 Pdf%20iconHEM 305- AFETLERDE HEMŞİRELİK VE İLK YARDIM 

 Pdf%20iconHEM 306- ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 

 Pdf%20iconHEM 307- HEMŞİRELİK VE LİDERLİK SÜRECİ

 Pdf%20iconHEM 308- OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

 Pdf%20iconHEM 309- EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ 

Seçmeli Dersler

 Pdf%20iconHEM SEC 306- HEMŞİRELER İÇİN ELEŞTİREL DÜŞÜNCE

 Pdf%20iconHEM SEC 307- HEMŞİRELİKTE SEMİNER - II

 Pdf%20iconHEM SEC 300 TEMEL FOTOĞRAF BİLGİSİ

 

 HB 7. YARIYIL GÜZ DERS İÇERİKLERİ 

Pdf%20icon HEM 401 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Pdf%20icon HEM 402 - RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Pdf%20icon HEM 403 - HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM

Seçmeli Dersler

Pdf%20icon HEM-SEC 401 - YAŞ DÖNEMLERİNE GÖRE SAĞLIKLI GELİŞİM ve RİSKLERİN AZALTILMASI

Pdf%20icon HEM SEC 402 - ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI

Pdf%20icon HEM SEC 404 - GELİŞİM ve ÖĞRENME

Pdf%20icon HEM SEC 415 - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KLİNİK UYGULAMA

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.