Yüksek İhtisas Üniversitesi - Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ

Ders Bilgileri

Dil ve Konuşma Terapisi, bireyin çeşitli etmenlerden kaynaklı yaşadığı iletişim, ses, konuşma, dil ve yutma alanı ile ilgili kısıtlılıklarına odaklı bir disiplindir. Dil ve konuşma terapistleri çalışma alanı kapsamında; dil bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, ses bozuklukları, akıcı konuşma bozuklukları, motor konuşma bozuklukları, yutma bozukluklarını alanlarında çalışmaktadır.

Programımız kapsamında dil ve konuşma terapisi alanında gerekli tarama, değerlendirme, müdahale, takip protokollerini mesleki profesyonellik içerisinde gerçekleştirebilen, alanda güncel gelişmeleri takip eden, kendisini sürekli geliştirmeyi ve sahaya katkı sağlamayı hedefleyen dil ve konuşma terapistleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu doğrultuda program içeriğimizde teorik alt yapı ile birlikte pratik uygulamaya geniş bir yer vermekteyiz. Laboratuvarlarımızda güncel yaklaşımlarda tercih edilen cihazlar ve ekipmanlar, materyaller tercih ederek uygulama süreçlerinde öğrencilerimize en güncel uygulama pratiklerini kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu sayede mezuniyet sonrasında profesyonel uygulamaya yetkinlik ve yeterlilik sahibi mezunlar kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Dil ve konuşma terapisi mesleki çalışma alanları olarak oldukça geniş bir alanda iş olanaklarına sahiptir. Hastanelerde, özel eğitim merkezlerinde, danışmanlık merkezlerinde, özel kliniklerde, üniversitelerde ve farklı projelerde multidisipliner içerikler kapsamında mesleğimizi icra edebilmekteyiz. Alanın ülkemizde yeni tanınan bir bölüm olmasından kaynaklı dil ve konuşma terapistlerine olan ihtiyaç oldukça yoğun düzeydedir.

Bölümümüz  2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini almış olup, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ; 40 öğrenci kabul edecektir. Bu 40 öğrencinin 6’sı tam burslu,  34’ü %50 indirimli olarak programa kabul hakkı kazanacaktır. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümüne SAY puan türünde öğrenci kabulü olmaktadır. 

 

Misyonumuz

Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı, öğrencilere ve halka en yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşulları sağlayarak, dil ve konuşma ile ilgili problemlere en doğru şeklide yaklaşılmasını, öğrencilere Dil ve Konuşma Biliminin prensiplerini aşılayarak, uygun bir şekilde değerlendirme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyerek sağlık hizmeti boyutunda en üst seviyede Dil ve Konuşma Terapistleri yetiştirmeyi görev edinmiştir.

  

Vizyonumuz

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, halkın bilgi edinmesi ve bilinçlendirilmesi ilkesi benimseyen, kanıta dayalı eğitimler veren, bilgiyi kullanan ve bilime katkısı olan Dil ve Konuşma Terapistleri yetiştirirken, disiplinler arası yaklaşımla çağdaş ve bağımsız çalışma yetisine sahip olmayı hedeflemektedir.

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.