Yüksek İhtisas Üniversitesi - Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ

Ders Bilgileri

Dil ve Konuşma Terapisi, bireyin çeşitli etmenlerden kaynaklı yaşadığı iletişim, ses, konuşma, dil ve yutma alanı ile ilgili kısıtlılıklarına odaklı bir disiplindir. Dil ve konuşma terapistleri çalışma alanı kapsamında; dil bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, ses bozuklukları, akıcı konuşma bozuklukları, motor konuşma bozuklukları, yutma bozukluklarını alanlarında çalışmaktadır.

Programımız kapsamında dil ve konuşma terapisi alanında gerekli tarama, değerlendirme, müdahale, takip protokollerini mesleki profesyonellik içerisinde gerçekleştirebilen, alanda güncel gelişmeleri takip eden, kendisini sürekli geliştirmeyi ve sahaya katkı sağlamayı hedefleyen dil ve konuşma terapistleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu doğrultuda program içeriğimizde teorik alt yapı ile birlikte pratik uygulamaya geniş bir yer vermekteyiz. Laboratuvarlarımızda güncel yaklaşımlarda tercih edilen cihazlar ve ekipmanlar, materyaller tercih ederek uygulama süreçlerinde öğrencilerimize en güncel uygulama pratiklerini kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu sayede mezuniyet sonrasında profesyonel uygulamaya yetkinlik ve yeterlilik sahibi mezunlar kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Dil ve konuşma terapisi mesleki çalışma alanları olarak oldukça geniş bir alanda iş olanaklarına sahiptir. Hastanelerde, özel eğitim merkezlerinde, danışmanlık merkezlerinde, özel kliniklerde, üniversitelerde ve farklı projelerde multidisipliner içerikler kapsamında mesleğimizi icra edebilmekteyiz. Alanın ülkemizde yeni tanınan bir bölüm olmasından kaynaklı dil ve konuşma terapistlerine olan ihtiyaç oldukça yoğun düzeydedir.

Bölümümüze ilk kez 2021-2022 eğitim öğretim yılı kapsamında 40 öğrenci kabul edilecek olup bu 40 öğrencinin 6’sı tam burslu,  7’si yarı burslu olarak programa kabul hakkı kazanacaktır. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümüne MF-3 puan türünde öğrenci kabulü olmaktadır.  

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL
(Bölüm Başkanı v.)

Dr. Öğr. Üyesi  Yaşar Okan AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Samed KOCA

Öğr. Gör. Cansu ÖZTÜRK

Öğr. Gör. Özlem BEŞİK

Öğr. Gör. Cumhur BİLGİN

Arş. Gör. Merve ÖĞÜLMÜŞ

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.