Yüksek İhtisas Üniversitesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Bilgi Paketi               4 Yıllık Ders Bilgileri

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak hedefimiz, kanıta dayalı, bilimsel gelişmeleri takip eden, sağlığın korunması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesinde evrensel değerleri kabul eden/uygulayan, disiplinler arası çalışmada etik ilkeleri benimseyen, yaşam boyu öğrenmeyi özümsemiş, sağlık meslek mensubu yetiştirmektir.

Bölümümüz sağlığın korunması, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması amacı ile uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip “DİYETİSYEN” yetiştirmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Sevan ÇETİN ÖZBEK
(Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Emel ÖKTEM GÜNGÖR

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz GÜÇER ÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe BULMUŞ TÜCCAR

Dr. Öğr. Üyesi Burcu USLU

Öğr. Gör. Özlem MUŞLU

Araş. Gör. Betül ULU

Arş. Gör. Beda Büşra ÖZALP

Diğer Yükseköğretim Kurulumlarından veya Yükseköğretim Kurumları Dışından Görevlendirilen Öğretim Elemanları ve Geldikleri Yükseköğretim Kurumları

Doç. Dr. Nevra KOÇ (Ankara İl Sağlık Müdürlüğü) (2020 - 2021 Güz/Bahar)

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.