Yüksek İhtisas Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

Haletufan Foto 

Prof. Dr. Hale TUFAN
(Müdür)

 

Dr. Öğr. Üyesi Saide MURATOĞLU
(Müdür Yrd.)

Merve%20Kahya

Öğr. Gör. Merve KAHYA

(Enstitü Sekreteri)

Pdf%20iconGörev Tanımı

 

Arş. Gör. Özgenur KOÇAK

(Lisansüstü Eğitim Enstitütüsü Araştırma Görevlisi)

 

 

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.