Yüksek İhtisas Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

 

(Müdür)

 

Dr. Öğr. Üyesi Saide MURATOĞLU
(Müdür Yrd.)

Merve%20Kahya

Öğr. Gör. Merve KAHYA

(Enstitü Sekreteri)

  

Arş. Gör. Özgenur KOÇAK (Anatomi Ana Bilim Dalı)
Arş Gör. Mehmet Can EBİNÇLİ (Anatomi Ana Bilim Dalı)
Arş. Gör. Pınar TARIKAHYA (Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı)

Arş. Gör. Katre Cemre ATICI (Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı)

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.