Yüksek İhtisas Üniversitesi - Student Societies

 

Student Societies

Pdf%20iconInformation about Student Societies

 

Yiu Fizyoterapi TopluluguVizyonumuz

Topluluğumuz araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yaparak alanımızı, bu alanda çalışanları ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmektir. Bu amaç doğrultusunda üyelerinin haklarını koruyarak tüm etkinliklerinde etik standartları dikkate alarak bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir.

Misyonumuz

 Ulusal ve uluslararası bağlantılar doğrultusunda sempozyumlar, kongreler, seminerler ve kurslar ile yeni gelişmeleri duyurmak, projeler üretip yapılan çalışmalara destek olarak eğitim ve gelişim programları oluşturmakla birlikte Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin meslek hayatlarında yeterliliğe erişebilmeleri için gerekli bilimsel ve sosyal ortamı sağlayarak, alanında iyi birer fizyoterapist olmalarına katkıda bulunmaktır.

 

İletişim Bilgileri

instagram: @

mail: @gmail.com

 

  

Saglikteknikerleri LogoVizyonumuz

Eğitim, araştırma, uygulama, geliştirme ve denetleme çalışmaları yapmak, alanı ve çalışanlarını ulusal ve uluslararası çerçevede en iyi şekilde temsil etmektir. Topluluk bu amaçla üyeleri arasında, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir. Üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır.

Misyonumuz

 Ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, kurs ve seminerler aracılığı ile yeni teknik ve gelişmeleri duyurmak, sağlık ve bilimin ülkemizde gelişimine yardımcı olmak ve bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmak. Ulusal mesleki standartlarının oluşması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, istihdam oluşturulması, eğitim ve gelişim programlarının oluşturulması ve yürütülmesi için çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve geliştirilen projelere destek olmak.

İletişim Bilgileri

instagram: @yiuteknikerlertoplulugu

mail: stt@yiu.edu.tr

 

 

 

Logo 1Vizyonumuz

Yüksek İhtisas Üniversitesinin varlığı boyunca, değerlerinden ödün vermeden ilerleyen, farklı fakültelerdeki öğrencileri biraraya getirip daha geniş kitlelere ulaşarak , çeşitli konularda farkındalık kazandırıp, sosyal faaliyetlerle öğrencileri geliştiren bir topluluk olmak.

Misyonumuz

 Aklımızdan iyilik düşüncesini çıkarmadan, üyelerimizle iyi iletişim kurarak, okulumuzun sosyallik ihtiyaçlarını karşılayıp, keyifli vakit geçirirken, topluma, çevreye ve bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.

Aklımızda hep iyilik var!

İletişim Bilgileri

instagram: @yiusst

mail: yiusst@gmail.com

 

 

Y%C3%BCksek%20%C4%B0htisas

Vizyonumuz

Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerine ulaşarak; sosyal ve bilimsel alanlarda faaliyet gösteren, geleceğin hekimlerinin bilgilerini, bakış açılarını ve becerilerini geliştiren; tüm tıp fakültesi öğrencilerinin ulusal ve uluslararası alanda temsil eden tek sivil toplum kuruluşu olmaktır.

 Misyonumuz

 Ulusal ve uluslararası saygın bağlantılarını da kullanarak;

 

A. Tıp fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarında yeterliliğe erişebilmeleri için gerekli bilimsel ve sosyal ortamı sağlayarak, evrensel nitelikte hekim olmalarına katkıda bulunmak

B. Tıp fakültesi öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında klinik uygulamalar ve bilimsel araştırma projeleri kapsamında staj imkânı sunmak

C. Ülkemizdeki tıp eğitimi ve sağlık politikalarına yönelik tıp fakültesi öğrencilerinin bakış açılarını kapsayan politikalar üretmek ve bu yönde gerekli savunuculuk çalışmalarını yapmak

D. Koruyucu hekimlik bakış açısı ile sağlık sorunları hakkında toplumu bilinçlendirmek ve halk sağlığı, üreme sağlığı, insan hakları, hasta ve hekim hakları konusunda çalışmalar yapmak

  

Tiyatro Toplulu Logo 1Vizyonumuz

Tiyatro topluluğu olarak birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, hiçbir siyasi amaç gütmeksizin hayatımızın herhangi bir anında ruhunuza dokunabilmek, uygulayacağımız sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda bulunacak bir akademi olmaktır.

Misyonumuz

 Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin genel olarak kültür, sanata ve özel olarak da tiyatro sanatına yönelik yeti ve yeteneklerini uygulamaya sokmalarına olanak sağlar. Tiyatro topluluğunca her türlü kaynağı etkili ve verimli şekilde kullanarak, tiyatro, müzik, resim gibi dallarda fikri hür nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak insanların sosyal aktivitelere katılımını sağlamak için sizlere hizmet vermeyi kendimize görev edinmiş bulunmaktayız. Tiyatronun doğasında bulunan kolektif çalışma prensibi ile bireylerin içindeki yaratıcı ve araştırmacı ruhu ön plana çıkarmaya çalışır. Bunun yanında arkadaşlığı, dostluğu, özveriyi ve tiyatro sevgisini pekiştirmeyi, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirirken tiyatro yeteneklerini de geliştirmeyi hedefler.

İletişim Bilgileri

instagram: @yiutiyatrotoplulugu

mail: @yiu.edu.tr

 

 

 

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.