Yüksek İhtisas Üniversitesi - Introducing the Department of Physiotherapy and Rehabilitation

Our undergraduate students graduate with a title of "physiotherapist" after four years of undergraduate study. Turkey Physiotherapists Association's definition according to physiotherapists in healthy individuals while ensuring the protection and promotion of health of the person using the methods of physiotherapy and rehabilitation in case of sickness and healing would support a return to the old situation. The Department of Physiotherapy and Rehabilitation of the Faculty of Health Sciences of Yüksek İhtisas University aims to provide basic and clinical sciences including contemporary methods based on knowledge and a training on the theoretical and practical lessons that students will use throughout their profession.

General acceptance criteria for Turkish and foreign students in Higher Specialization University Associate Degree and undergraduate Education-Examination and Examination Regulations are valid for starting the program.

Students who enrolled for the first time in the programa will receive credit and grade transfer requests if they apply to the Faculty of Health Sciences within seven working days following the date of enrollment, together with the documents they have received from other higher education institutions in Turkey or abroad, By evaluating by the Board, courses to be exempted are connected to the blacklist.

Graduates of physiotherapy and rehabilitation department may apply to postgraduate and doctoral education programs such as Physical Therapy and Rehabilitation Program, Cardiopulmonary Rehabilitation Program, Prosthetics-Orthosis-Biomechanics Program, Sports Physiotherapy Program, Neurology Physiotherapy, Orthopedic Physiotherapy.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde çoktan seçmeli sınav, klasik sınav, ev ödev ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kamu ve özel sektöre ait hastanelerin değişik klinik, departman ve anabilim dallarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, spor klüplerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde, huzurevlerinde, çocuk ve yetişkinler için fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmakta ve üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde akademisyen ve yönetici olarak görev yapabilmektedir.

1. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 

2. Etik ilkeler çerçevesinde ilgili fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerini uygular, değiştirir veya sonlandırır. 

3. Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 

4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini kanıta dayalı yaklaşımlarla etkin ve yeterli biçimde organize eder, sorunlara çözüm üretir. 

5. Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 

6. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar. 

7. Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.