Yüksek İhtisas Üniversitesi - Department of Health Management

Department of Health Management

İnformation Packages       Courses Information

 Assoc. Prof. Dr. Oktay YANIK

(Head of Dept.)

Asst. Prof.  Hakan AKIN

Asst. Prof. Hasan BAĞCI

Asst. Prof. Özden GÜDÜK

Research Assistant Ezgi DOĞAN

Research Assistant Burak TEKEREK

 

Sağlık Yönetimi Bölümümüz, sağlık sektörüne her düzeyde kimlik ve kişiliği gelişmiş, kendine güvenen, ülkesini ve dünyayı iyi tanıyan, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.