Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

T.C. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ

06 Aralık 2023

13.06.2020 tarih 31154 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Madde 6’da belirtilen şartları sağlayan Tıp Fakültesi öğrencileri arasından fakülte öğrenci temsilcisi seçimi yapılacaktır.  

07.12.2023 Perşembe günü mesai bitimine (saat: 17.30) kadar aday olmak isteyen öğrencilerin aşağıda yazan “Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler” şartlarına uymak koşuluyla aday olmak istediklerini istenilen şartları beyan eden belgeleri ile Fakülte Sekreterliğine bildirmeleri gerekmektedir. İlan şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Aday olmaya hak kazanan adayların listesi 08.12.2023 tarihinde yayınlanacak olup bu tarihi müteakiben adaylar 08.12.2023 – 18.12.2023 tarihleri arasında propaganda faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Adayların propaganda faaliyetlerine seçim gününden bir gün öncesi (17.12.2023) saat 17.30’da sona erer.  

Seçim 18.12.2023 Pazartesi tarihinde 08.30 – 17.30 saatleri arasında KEYPS üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak, seçim ile ilgili ayrıntılar daha sonra duyurulacaktır.

 

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler:

MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

a. İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

d. Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması

e. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

f. Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

g. Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.