Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Erasmus Personel Başvuruları Sonuçlanmıştır

21 Mayıs 2024

2023-2024 yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları değerlendirilmiş olup, liste halinde sonuçlar duyurulmuştur. Sonuçlarınıza erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresindeki kendi başvuru sayfanızdan bakabilirsiniz. Listeler, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile uyumlu, T.C. kimlik numaranızın ilk 3 ve son 3 basamağı görülebilecek biçimde ilan edilmektedir. Liste ile ilgili itirazda bulunmak isteyen personelimizin, 24 Mayıs 2024 tarihine kadar erasmus@yiu.edu.tr adresine “İtiraz Dilekçesi” göndermeleri gerekmektedir. İtiraz süreci sonuçlanıncaya kadar tüm personel aday statüsünde olup, itiraz süreci sonundaki değerlendirme sonucunda listeler nihai halini alacaktır. Personel başvuru sonucu hazırlanmış olan listede, e-YDS, e-YÖKDİL, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilmiş sınavlardan birine katılıp en az B1 (60/100) düzeyinde yabancı dil sınavı sonucu edinebilmiş ve tanınan süre içinde Koordinatörlüğümüze geçerli bir Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği davet mektubu iletmiş personelimiz yer almaktadır. Bütçemiz dahilinde tüm üniversite bünyesinde “2022- 2023 Akademik Yılı ERASMUS+ Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Kriterleri” çerçevesinde eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular haricinde tüm başvurular başarılı bulunmuştur. Yine seçim kriterleri çerçevesinde, listelerde ERASMUS+ Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliğine hak kazanmak için gerekli koşulları sağlayan ve başvuruda bulunmuş olan her akademik birimin personeline kontenjan ayrılmıştır; bu şekilde tahsis edilen kontenjanlarda üniversitemizce belirlenen ve tüm personele eşit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme ölçütleri kullanılarak gerçekleştirilerek, hibeli kontenjanlar dağıtılmıştır.

 

Listede, durumu “Hibeli” olarak belirtilmiş personelimiz, Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği haklarından yararlanmayacaklarsa, feragat ettiklerini, en geç 24 Mayıs 2024 tarihine kadar “Feragat Dilekçesi” doldurup, dilekçeyi erasmus@yiu.edu.tr adresine göndererek bildirmelidirler. Bu tarihe kadar feragat dilekçelerini göndermeyen personelimiz, bir sonraki yıl tekrar başvurmaları halinde, Erasmus puanlarından 10 puan düşürülmesi uygulamasıyla karşılaşacaklardır.

 

Eğitim Alma Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve bağlı bulundukları birimin Erasmus Koordinatörüne 31 Mayıs 2024 tarihine kadar teslim edilmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

•           Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması: Seçilen katılımcı adayının, YİU’ deki birim amirinin, YİU Erasmus Kurum Koordinatörü’nün ve Karşı Kurum (faaliyetin gerçekleşeceği kurum/kuruluş/işletme/üniversite) tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş nüshası Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.

 

•           Türkiye Garanti Bankası Vadesiz Avro Hesap Cüzdanı Fotokopisi

 

•           Yurtdışı Genel Sağlık Sigortası: Hareketlilik tarihlerini kapsamalıdır. Shengen Ülkelerinde geçerli olmalıdır.

 

•           Pasaport ve Vize Fotokopisi (Hareketliliğe başlama zamanından önce olacak şekilde herhangi bir sürede teslim edilebilir.)

 

•           Bağlı bulunulan Dekanlık /Enstitü Müdürlüğü /Yüksekokul Müdürlüğü /Merkez Müdürlüğü/Daire Başkanlığından alınacak resmi görevlendirme yazısı: Söz konusu yazı, öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin yurtdışı görevlendirmeleri için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı/ilgili fakültesinden aldığı görevlendirme yazısıdır. Yazıda personelin Erasmus+ Programı kapsamında eğitim alma hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir- EBYS üzerinden havale yoluyla Erasmus Koordinatörlüğü’ne iletilebilir.

 

•           Eğitim Alma Hareketliliği Hibe Sözleşmesi: Katılımcı tarafından tüm belgelerinin eksiksiz Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmesinin ardından Erasmus Koordinatörlüğünce 2 nüsha şeklinde hazırlanır. Her sayfası karşılıklı olarak paraflanır ve imzalanır.

 

Katılımcı, hareketlilik döneminden önce hareketlilik dilinde OLS dil değerlendirmesini yapmalıdır. Online Language Support (OLS) ile ilgili detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki linkleri kullanınız.

 

Tüm akademik birimlerdeki personelimizin e-devlet üstünden başvuru gerçekleştirdikleri tarihlerdeki online başvuru portalına yükledikleri belgeler dikkate alınmış olup; e-YDS, e-YÖKDİL, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilmiş sınavlardan aldıkları yabancı dil puanı baz alınarak Erasmus puanı hesaplanmasında kullanılmıştır.

 

Erasmus komisyonu tarafından eşitlik prensibi dikkate alınarak hareketlilikten herkesin yararlanması için şartları sağlayarak başvuran tüm personelimiz hibelendirilecektir. Personel, yolculuk günleri için ayrıca hibelendirilecektir ayrıca, yol yardımı Avrupa Komisyonunun mesafe hesaplayıcısında girilen yol aralıkları için belirlenen km mesafesinde yol yardımı alabileceklerdir.

 

Personel, gerek duyarlarsa, mevcut davet mektuplarındaki eğitim alma başlangıç ve bitiş tarihlerini, toplam hareketlilik süresi 2 günün altına düşmemek kaydıyla, süreç içinde ilgili kurum/şirketleriyle de mutabık kalarak revize edebilirler.

 

Hareketliliğin gerçekleşmesi, ülkemizdeki ve diğer program ülkelerindeki yetkili ulusal mercilerin kararlarına/vize uygulamalarına da bağlıdır, bu kararların yol açabileceği sorunlardan Koordinatörlüğümüz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu değildir.