Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir.


02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6495 sayılı kanun'un 11 inci maddesi ile yapılan değişiklik ile "YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ" kurulmuştur.


Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesi,
b) Sağlık Bilimleri Fakültesi,
c) Spor Bilimleri Fakültesi,
ç) Yabancı Diller Yüksekokulu,
d) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
e) Meslek Yüksekokulu,
f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden
Oluşmaktadır.