Kayıt İşlemleri    Eğitim Ücretleri   Eğitim Ücretleri (Eski Girişliler)

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  1.  Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi

  2.  Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
(başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Aday ek puandan yararlanarak yerleşmiş
ve alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, ek puan esas olan
okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge.

  3.  Nüfus cüzdanının onaylı örneği (Muhtarlıktan alınabilir)

  4.  İkametgâhı ile ilgili beyanı (E-Devlet üzerinden alınabilir)

  5.  Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için, ilgili askerlik şubesinden alınacak,
bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge

  6.  12 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, önden,
adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)

  7.  Sağlık Raporu (Aile Hekiminden alınabilir)

  8.  Kan Grubu Kartı

  9.  Dekont


Banka Bilgileri

Banka : GARANTİ BANKASI
Şube Adı : ANKARA TİCARİ ŞB
Hesap Adı : YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Hesap No : 6293479
IBAN : TR94 0006 2000 1700 0006 2934 79

Yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim ücretleri

Fakülte / Okul Ücret ($)
Tıp Fakültesi 17.500 $
Sağlık Bilimleri Fakültesi 10.000 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7.500 $