Yüksek İhtisas Üniversitesi - Yeteneğini Göster - Show Your Talent

Yeteneğini Göster - Show Your Talent

 

ALKOL, NİKOTİN VE TEKNOLOJİ KULLANIM BOZUKLUKLARI VE ETKİLERİ KONULU AFİŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

  

 

KONU:

Alkol, Nikotin, Teknoloji ve Diğer Madde Kullanımı Bozuklukları Afiş Tasarım Yarışması

 

AMAÇ:

Yaşam kalitesini bozan alkol, nikotin, madde ve teknoloji kullanım bozuklukları her geçen gün yaygınlaşmakta ve yarattığı sonuçlar toplumun her kesimini etkilemektedir.

Özellikle gençler arasında artan vakalarda yaş seviyesi her geçen gün düşmektedir.

Bu kapsamda Üniversitemiz Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu, toplumu bilinçlendirme sorumluğu ve genç nesillere verdiği önem neticesinde, bağımlılıklara karşı bir farkındalık yaratmak; her türlü bağımlılığın yarattığı olumsuz etkiler ile ilgili dikkat çekmek amacıyla “Alkol, Nikotin, Teknoloji Kullanım Bozuklukları ve Etkileri” konulu Afiş Tasarım Yarışmasını projelendirilmiştir.

 

 

 

KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Tüm öğrencilerimiz bu yarışmaya katılabileceklerdir.
 • Yarışmaya her katılımcı en çok 2 adet afiş çalışmasıyla katılabilir.
 • Yapılacak afiş çalışmaları 50x70 cm. ebadında olacaktır. Söz konusu ölçü dışında yapılan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Afişlerin hazırlanmasında; bilgisayar ortamında grafik tasarım çalışmaları, vb. kullanılması zorunludur. Tasarımlar elle çizilmiş veya eskiz olarak kabul edilmez.
 • Afişler en az 300 DPI çözünürlükte ve CMYK (4 renk) hazırlanacak olup, yüksek kalitede JPEG formatında kaydedilmiş halini çalışma içerisinde kullanılan görsel, çizim, illüstrasyon ve fontlar gibi materyallerle proje dosyasıyla beraber bagimliliklamucadelekomisyonu@yiu.edu.tr adresine veya çalışmaların kâğıt baskıları bağlı bulunulan Fakülte Dekanlıkları/Birim Müdürlüklerine gönderilmelidir.

 

 • -It is free to join the contest.
 • -All our students can join the contest.
 • -Our students can join the contest maximum with 2 posters.
 • -The posters needed to be prepared 50*70 cm in size. Other formats will not be evaluated.
 • -Posters needed to be prepared electronically. Hand-painted posters or drawings will not be evaluated.
 • -The posters needed to be prepared at 300 dpi resolution and cmyk image type and must be sent to bagimliliklamucadelekomisyonu@yiu.edu.tr  address or must be handed in to the Deanship of Your Faculty/ Directorship of the Vocational Schools before the application deadline.

 

 • Ödül ve sergileme kazanan afişlerin asıl proje dosyalarını katılımcıdan istenebilir. Ödül ve sergileme alan afişlerin hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dijital dosyaları, istenildiğinde gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış afişler ile yarışmaya katılamaz. Aksi davranış kural ihlali sayılır. Afişin yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
 • Yarışmaya gönderdiği afiş üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır

  

 • The original poster files may be asked from the applicants so the posters needed to be prepared beforehand and must be handed in when asked.
 • Posters that were rewarded at a contest held simultaneously can not join the contest. If the application joins two contests it will be regarded as a violation ofthe rules. Using the poster outside the contest does not prevent the application.
 • Any kind of a change or intervention to the poster and Show it as if it is original and trying to deceive the commission will be regarded as the violation of the rules.
 • If the application found to have violated the rules of the contest, all the rewards, titles and any other gains will be withdrawn.

  

 

GÖNDERİM:

Afişler 18 Nisan 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar dijital olarak bagimliliklamucadelekomisyonu@yiu.edu.tr adresine veya kağıt çıktısı olarak bağlı olunan Fakülte Dekanlıkları/Birim Müdürlüklerine gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmanın ön değerlendirmesi Yüksek İhtisas Üniversitesince oluşturulan Seçici Kurul tarafından yapılacak olup, dereceye giren çalışmalar, öğrencilerin oyları ile belirlenecektir. Derece alan eserler ile sergilemeye değer eserler seçilecektir.

 

The posters needed to be sent until the application deadline 04/18/2022. The posters sent after this date will not be evaluated. The posters will be evaluated by the comission first and then posters ranking as the highest will be chosen by the students’ votes. The posters ranking as the highest and the ones worth will be exhibited/displayed.

 

ÖDÜLLER:

Ödül tören yeri ve zamanı Üniversitemizce belirlenecek olup YİÜ web sayfasında ilan edilecektir.

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi                               : 18 Nisan 2022 (Saat: 17.30)

Seçici Kurul Değerlendirilmesi             : 19 - 25 Nisan 2022

Sonuç Bildirim Tarihi                          : 27 Nisan 2022

Sergi                                                : 28 Nisan 2022

 

CONTEST PROGRAMME/ AGENDA

Application deadline                           : 04/18/2022

Comission and Student Evaluation       : 04/19-25/2022

Announcement of the Results              : 04/27/2022

Exhibition                                          : 04/28/2022

 

Sonuçlar YİÜ web adresinden duyurulacaktır.

Results will be announced.

 

TELİF HAKKI:

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen afişlerin daha sonra Yüksek İhtisas Üniversitesi tarafından kullanılabilecektir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği afişlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yüksek İhtisas Üniversitesi, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan afişlerin orijinal halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, afiş sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

 

AFİŞLERİN İADESİ:

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen afişlerin dışındaki dereceye giremeyen kağıt çıktı olarak verişmiş çalışmaların iadesi; İstek halinde 14.04.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde, YİÜ Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından geri alınabilir, teslim alınmayanlar hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.

 

Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

 

 

 

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.