Yüksek İhtisas Üniversitesi - Yönetim Kurulu

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Bengül DURMAZ
Müdür
Öğr. Gör. Hamza ÜNSAL
Müdür Yardımcısı
Prof.Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. İ. Semih KESKİL
Üye
Prof.Dr. Mevlüde KARADAĞ
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tuncer NACAR
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özden GÜDÜK
Üye

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.