Yüksek İhtisas Üniversitesi - Organizasyon Şeması
YIUZEM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  ORGANİZASYON ŞEMASI                 
MÜDÜR
Dr. Öğr. Üyesi Hacı Ömer TONTUŞ
MÜDÜR YARDIMCISI
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Öğr. Gör. Hamza ÜNSAL 
(hamzaunsal@yiu.edu.tr)
SİSTEM YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Öğr. Gör. Salih ÖZKAN
(salihozkan@yiu.edu.tr)
Yüksekokullar Sistem Koordinatörü
Öğr. Gör. Müge VURAN
(mugevuran@yiu.edu.tr)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sistem Koordinatörü
Öğr. Gör. Salih ÖZKAN
(salihozkan@yiu.edu.tr)
Tıp Fakültesi Sistem Koordinatörü  
Öğr. Gör. Gülcan CANBOLAT
(gulcancanbolat@yiu.edu.tr)
 
ÖĞRETİM PROGRAMI (MÜFREDAT) KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi  Birim Koordinatörü:  Prof.Dr.  Mevlüde KARADAĞ   (mevludekaradag@yiu.edu.tr)
          Hemşirelik Birim Koordinatörü: Öğr.Gör. : İlkim BUDAK
         Beslenme ve Diyetetik  Birim Koordinatörü:  Dr.Öğr.Üyesi Nihan YALDIZ
         Fizik Tedavi ve Rehabil.  Birim Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Kamile UZUN   
         Sağlık Yönetimi Birim Koordinatörü: Dr. Öğr.Üyesi: Özden GÜDÜK 
Tıp Fakültesi Program Koordinatörü: Prof. Dr.  Şükrü Oğuz ÖZDAMAR (sukruoguzozdamar@yiu.edu.tr)
          1. Sınıf  Birim Koordinatörü: Dr. Öğr.Üyesi  Pelin Telkoparan AKILLILAR
          2. Sınıf  Birim Koordinatörü: Dr. Öğr.Üyesi Çağla KÖPRÜ
          3. Sınıf  Birim Koordinatörü: Dr. Öğr.Üyesi  Dilek YONAR
          4. sınıf  Birim Koordinatörü: Prof.Dr. Mukadder Ayşe BİLGİÇ  
          5. sınıf  Birim Koordinatörü: Prof.Dr. Meltem Refiker EGE
          6. sınıf Birim Koordinatörü:  Dr. Öğr. Üyesi  Zafer GÖKGÖZ  
Yüksekokullar  Birim Koordinatörü:  Öğr. Gör. Müge VURAN(mugevuran@yiu.edu.tr)
1.       Anestezi Birim Koordinatörü: Öğr.Gör. Bircan KOLÇAK
2.       Ameliyathane Birim Koordinatörü: Öğr.Gör. Baise BİCAV
3.       Bilgisayar Teknolojileri Birim Koordinatörü: Öğ.Gör. Müge VURAN
4.       Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Birim Koordinatörü: Öğr.Gör. Cansu AKBAY
5.       Elektronörofizyoloji Birim Koordinatörü: Öğr.Gör. S.Berna KIRDÖK TANŞU
6.       Eczane Hizmetleri Birimı Koordinatörü: Öğr.Gör. Hakan BALCI
7.       Optisyenlik Birim Koordinatörü: Öğr.Gör. Özlem BARİN
8.       Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Birim Koordinatörü: Öğr.Gör. Esma Deniz BARÇ
9.      Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Birim Koordinatörü: Öğr. Gör. Elanur SEVEN
10.    Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Birim Koordinatörü: Öğr.Gör. Turan Şahan SÖKMENOĞLU
 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Birim Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Saide MURATOĞLU (saidemuratoglu@yiu.edu.tr)                  
 

 

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.