Yüksek İhtisas Üniversitesi - Farabi Değişim Programı

 

 Farabi

 

  

Farabi Değişim Programı Nedir ? 

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. 

Duyurular

 

 

Haberler

 

 

Farabi Değişim Programı


Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesiyapılmaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler,Yüksek Öğretim Kurumunun ilgili yönetmeliğinde​ ayrıntılarıyla belirlenmiştir. 

 Farabi (870-950) 

Farabi, Türkistan'ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınmaktadır.

 

 

Misyonumuz;


Yüksek İhtisas Üniversitesi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü, başvuru aşamasından değişimin sonlanmasına kadar tüm süreçte gelen ve giden öğrencilerin/öğretim üyelerinin bilgilendirilmesini, değişim programının etkin ve sürekli olmasını, öğrenci/öğretim üyelerinin değişim alanının Türkiye’nin her yerini kapsamasını kendisine misyon edinmiştir.

Vizyonumuz;


Yüksek İhtisas Üniversitesi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü olarak; şeffaflık ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak süreci yönetmeyi, Türkiye’nin her yerinden Farabi Değişim Programı kapsamında gelen/giden öğrenci ve öğretim üyelerinin farklı akademik ortamları, farklı sosyal ve kültürel çevreleri tanımasını sağlayarak, öğrenim süreçlerinin zenginleşmesine ve geleceğe yönelik kariyer planlarına ulaşmalarına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

 

Pdf%20icon  Farabi El Kitabı

Pdf%20icon  Farabi Organizasyon Şeması

IMG 3226

Dr. Öğr. Üyesi Fulya KÖYBAŞIOĞLU (Koordinatör)

Öğr. Gör. Şerife CANKURTARAN SAYAR

Öğr. Gör. Özlem MUŞLU

Öğr. Gör. Ece Uysal ALTUNBİLEK

 İletişim : farabi@yiu.edu.tr

 

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.