Yüksek İhtisas Üniversitesi - Bologna Komisyonu

Bologna Komisyonu

Prof. Dr. Ünase BÜYÜKKOÇAK( Başkan)

Prof. Dr. Zühal AKTUNA (Bologna Komisyonu sorumlu Rektör Yrd.)

Prof. Dr. Bengül Durmaz ( Öğrenci İşlerinden sorumlu Rektör Yrd.)

Prof. Dr. Hale TUFAN (Erasmus Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Çiçek  (Bologno Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI (Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi)

Arş. Gör. Aysun İYTEMUR (Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi  Zehra ÖZDEN ERDOĞAN (Meslek Yüksekokulu temsilcisi)

Öğr. Gör. Dr. Seyran BALKAŞ DEMİR (Ulus. İliş. Değişim Pr. Koord. SHMYO Temsilcisi)

Yasemin DEMİRCİ   (Öğrenci İşleri Daire Bşk.V.)

Öğr. Gör. Gözde YALÇIN ULUTAŞ  (Öğrenci İşleri Daire Bşk. Akademik Danışmanı)

Av. Fadime Nur KUYRUK  (Uluslararası Öğrenci  Ofisi )

Öğr. Konsey Bşk. Mehmet KARALİ

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.