Yüksek İhtisas Üniversitesi - Burs ve İndirim İmkanları

Aylık Burs Destekleri

YKS başarı sıralamasında;

İlk 100’e giren öğrencilere 5000 TL

İlk 101-500 arasında olan öğrencilere 3000 TL

İlk 501-1000 arasında olan öğrencilere 2000 TL

İlk 1001-10000 arasında olan öğrencilere 800 TL

 

Tercih Bursu

YKS sonuçlarına göre ilk sırada Üniversitemize yerleşen öğrencilerimize her akademik yılda 8 ay süresince, aylık 800 TL burs verilir.

Akademik Başarı Bursu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Ücretli” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencinin akademik yıl içinde bütün zorunlu ve seçmeli derslerden başarı sağlaması ve Yıl Sonu Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 3,85 ve üzeri olması halinde, izleyen akademik yıl ile sınırlı olmak üzere en yüksek Yıl Sonu Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına (GANO) sahip her sınıftan 2 (iki) öğrenci öğrenim ücretinin %75’inden muaf tutulur.

Akademik Başarı Bursu her akademik yıl için ayrı değerlendirilir. Yarıyıl / yıl tekrarı yaparak akademik ortalamasını yükselten öğrenciye Akademik Başarı Bursu verilmez.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bursu ve indirimi alanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) Üstün Başarı Bursu ve Tercih Bursunun ikisinden sadece birinden yararlanabilir. Bu burslardan yararlananlar, diğer burs ve indirimlerden yararlanamaz. Bu üç burstan yararlanmayan öğrencilerden birden fazla burs veya indirim koşullarını yerine getiren öğrenci sadece bir burstan veya indirimden yararlanır. Mütevelli Heyet kararıyla, bu fıkra kapsamında öğrencinin özel durumu dikkate alınarak birden fazla burs veya indirim imkânı tanınabilir.

 

Pdf%20iconBurs Yönergesi

Pdf%20iconAkademik Başarı Burs Başvuru Online Formu

Pdf%20iconKardeş Burs Başvuru Online Formu

Pdf%20iconŞehit ve Gazi Çocukları Burs Başvuru Online Formu

Pdf%20iconSosyal Destek Burs Başvuru Online Formu

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.