Yüksek İhtisas Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim 2020-2021

Lisansüstü Eğitim 2020-2021

 

 

2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde enstitümüz programlarına aşağıda belirtilen kontenjan ve kriterlerde T.C. ve Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

ÖĞRENCİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

13 Ekim 2020-27 Ekim 2020

Lisansüstü programlarına online başvurular

2 Kasım 2020-6 Kasım 2020

Giriş Sınavları

9 Kasım 2020

Kayıt Hakkı Kazanan Asil ve Yedek Adayların İlanı

9 Kasım 2020-11 Kasım 2020

Asil Adayların Kesin Kayıt ve Ücretlerinin Yatırılması

12 Kasım 2020-13 Kasım 2020

Yedek Adayların Kesin Kayıt ve Ücretlerinin Yatırılması

*Başvurular ücretsizdir.

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ T.C. VE YABANCI UYRUKLU YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIMI

ANABİLİM DALI

TEZLİ/ TEZSİZ

ALES*

YABANCI** DİL

KONTENJANLAR

T.C UYRUKLU

YABANCI

UYRUKLU

Anatomi

TEZLİ

55

55

3

-

Tıbbi Mikrobiyoloji

TEZLİ

55

55

2

-

Histoloji ve Embriyoloji

TEZLİ

55

55

2

-

Tıbbi Genetik***

TEZLİ

55

55

3

3

Son üç yıl içinde alınan ALES puanları geçerlidir.

** İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YÖKDİL sınavından en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (KPDS (55), YDS (55), ÜDS (50), TOEFL/CBT (170-172), TOEFL/IBT (60), CPE (C), FCE/ESOL (C)) eşdeğer puana sahip olmak (sonuçların geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 yıldır).

*** Temel Tıp Bilimlerinde, Yüksek Lisans programlarına başvuracak Tıp Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi diplomasına sahip adaylar için, ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana TUS Temel Tıp Bilimlerinden en az 50 puana sahip olmak,

 

Lisansüstü Programlara Başvuracak Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin:

 

Yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adayların;

 • İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az olmamak şartıyla yabancı dil yeterlik standart puanına sahip olması,
 • Türkçe düzeylerini belirlemek üzere, kendilerinin başvuracağı, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavından en az B2 almış olmaları gereklidir,
 • Türkçe düzeyi yeterli seviyede olmayan öğrenciler ise, TÖMER merkezlerinden yeterliliklerini belgeledikten sonra en fazla 1 yıl içinde lisansüstü eğitimlerine başlayabilir ya da Türkçe eğitim aldıkları dönem içerisinde yeterlilik belgesi alana dek “özel öğrenci” olarak eğitimlerini sürdürebilirler.

 

ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Anatomi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Veterinerlik Fakültesi, Beslenme-Diyetetik Bölümü veya Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi gerekmektedir)

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi; Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi gerekmektedir)

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi; Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi gerekmektedir),

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık, Biyomedikal ve Biyomühendislik bölümleri, Veterinerlik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde lisans eğitimini bitirmiş olmak (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi gerekmektedir)

 

Başvuruların değerlendirilmesi:

 • Genel başarı notu; 100 üzerinden tam nota dönüştürülen, ALES puanının ya da TUS Temel Tıp Bilimleri puanının %50'si, lisans veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20'si ile mülakat ve/veya yazılı bilim sınavı değerlendirmesinde alınan tam notun %30'u alınarak hesaplanır.
 • Mülakata girmeyen aday başarısız sayılır.
 • Adayların başvurdukları program içindeki sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.
 • Yüksek lisans için belirlenen kontenjanların en fazla %50’si kadar yedek aday, genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirlenebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 • ALES sınav sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi taratılarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi taratılarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
 • Yabancı Dil Belgesinin aslı ve fotokopisi taratılarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
 • Özgeçmiş (CV) in taratılarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
 • Fotoğrafın taratılarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
 • Nüfus cüzdanı / Pasaport fotokopisinin taratılarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
 • Erkek adaylar için terhis ya da tecil olduğunun gösterir askerlik durum belgesi taratılarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
 • Lisansüstü programlarda başka bir üniversitede kaydının olmadığına dair dilekçe taratılarak sisteme yüklenmesi zorunludur.

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yukarıdaki Evraklara Ek Olarak Getirmeleri Gereken Evrak Listesi

 • Lisans diploması ile transkriptinin Yükseköğretim Kurulunca onaylı YÖK Denklik Belgesinin aslı ile fotokopisi (https://denklik.yok.gov.tr/),
 • Ülkesinden alınmış eğitim-öğretim vizesi,
 • İlgili Türk makamlarından alınmış meşruhatlı ikamet tezkeresi.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

2020 – 2021 GÜZ YARIYILI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

ANABİLİM DALI

ÜCRETLER

T.C. Vatandaşları için

(KDV dahil)

Yabancı uyruklular için

(KDV dahil)

Anatomi

2.500.-TL

$ 1500.-

Tıbbi Mikrobiyoloji

2.500.-TL

$ 1500.-

Histoloji ve Embriyoloji

2.500.-TL

$ 1500.-

Tıbbi Genetik

2.500.-TL

$ 1500.-

(* Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans programlarının ücreti; ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere 1 yarıyıl için geçerlidir. Kesin kayıt tarihi ve izleyen ayın 15’inde olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilir).

 

Ücretler;

 • Garanti Bankası şubelerinden Yüksek İhtisas Üniversitesi hesabına,
 • Ya da TR71 0006 2000 4080 0006 2934 79 nolu IBAN numarasına EFT ile yatırılabilir,
 • Gönderen kısmına adayın ismi ve başvurduğu anabilim dalı yazılmış olmalıdır.

 

İLETİŞİM

ADRES

Yüksek İhtisas Üniversitesi, Oğuzlar Mah. 1377 Sok. No: 8 Balgat / ANKARA

TELEFON NUMARASI

0 (312) 329 10 10

E-POSTA

lisansustuegitimenstitusu@yiu.edu.tr

FAX

0 (312) 329 10 15

 

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.