Yüksek İhtisas Üniversitesi - Senato

  

Senato

 Prof. Dr. Mustafa PAÇ (Rektör)

 Prof. Dr. Bengül DURMAZ (Rektör Yardımcısı) 

Prof. Dr. Zühal AKTUNA (Rektör Yardımcısı- Tıp Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Ali Haydar ŞAHİNOĞLU (Rektör Yardımcı- Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Hale TUFAN (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü)

Prof .Dr. Aydın NADİR (Tıp Fakültesi Senato Üyesi) 

Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.)

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU (Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.)

Doç. Dr. Elif Hilal ŞEN (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü- Meslek Yüksekokulu Müdür )

Dr. Öğr Üyesi Melek VOLKAN YAZICI (Sağlık Bilimler Fakültesi Senato Üyesi)

Öğr. Gör. Hakan NAMVER (Raportör)

Pdf%20icon İş Akış Şeması

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.