Yüksek İhtisas Üniversitesi - Mevzuat

 

 

Üniversite Yönetmelik ve Yönergeleri

 MEVZUAT KOMİSYONU

 Prof. Dr.
Emel KOPTAGEL (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi
Dilek YONAR

Öğr. Gör.
Feyza ŞENAY

Hukuk Müşaviri
Fadimenur KUYRUK

Pdf%20iconİş Akış Şeması

 

 

 

 

 

 

 

Sürekli Eğitim Merkezi Yönergeleri

 

Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

 

Erasmus + Programı 

 

 

Diploma, Diploma Eki ve Diğer Mezuniyet Belgeleri

 

 

 

Yaz Öğretimi

 

Burs

 

Öğrenci Konseyi

 

Engelli Öğrenci Birimi

 

Özel Öğrenci 

 

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama

 

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

 

Bilimsel Yayın ve Çalışmaları Teşvik Programı

 Pdf%20icon  Bilimsel Yayın ve Çalışmaları Teşvik Programı Yönergesi

Pdf%20icon  Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uygulama Esasları

Pdf%20icon  EK-1-Teşvik Başvuru Formu

Pdf%20icon  EK-2-Atıf Başvuru Formu 

 

 

 

 

 

 

Kalite Güvencesi

 

İmza Yetkileri

 

 

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.