Yüksek İhtisas Üniversitesi - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

 

Yasemin%20DEM%C4%B0RC%C4%B0

 

 

Yasemin DEMİRCİ
Daire Başkanı v.

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ülker ÇUHACI

Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Akademik Danışmanı

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Saide MURATOĞLU

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrenci İşleri Akademik Danışmanı

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Aysun İYTEMÜR

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Akademik Danışmanı

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

 

 

 

 

Öğr. Gör. Emine ÖNER KARAVELİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Akademik Danışmanı

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ozan YEŞİLTEPE

Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Akademik Danışmanı

Pdf%20icon Görev Tanımı

 

 

Duygu%20Talak%C3%A7%C4%B1

 

 

Duygu TALAKACI
ÖİDB Personeli

Pdf%20icon Görev Tanımı(Tıp Fakültesi Sorumlu Personeli)

 

 

S%C3%BCmeyye%20DANACI

 

 

Betül SOYLAMIŞ
ÖİDB Personeli

Pdf%20icon Görev Tanımı(Öğrenci İşleri Sorumlu Personeli)

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.