Yüksek İhtisas Üniversitesi - İntörn Duyuru

İntörn Duyuru

 

 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf (İntörn) öğrencileri için COVİD-19 hastalığı “Hasta” ve “Temaslı” takip ve tedavisi aşağıdaki şekilde uygulanacaktır

 1. COVİD-19 semptomları nedeniyle nCOV-2019 RT-PCR testi yapılan ve testi pozitif olan (hasta) öğrencilere tedavilerinin yapılması ve istirahat etmeleri için 14 gün rapor verilecektir. Bu rapor sürecinde 11. ve 13. günlerde iki kez naofaringeal/oral sürüntü alınarak nCOV-2019 RT-PCR testi tekrarlanacak ve iki kez negatif sonuç elde edildiğinde 14. gün sonunda stajlarına devam edeceklerdir.
 2. Temaslı öğrenciler T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 25 Kasım 2020 tarihli Bilimsel Danışma Kurulu’nın “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon” rehberinde tanımlanan “Sağlık Çalışanı COVİD-19 Hastası ile Temas Durumu Değerlendirmesi” tablosuna göre değerlendirilecektir.

 

 1. Bu tabloya göre Yüksek Riskli temas; Tıbbi maske kullanmamış COVİD-19 Hastası ile maske kullanmamış (cerrahiye veya N95 maske) sağlık çalışanının “yoğun teması” olarak değerlendirilmektedir.
 2. “Yoğun Temas” kavramı;

COVID-19 hastası ile yoğun temas; aşağıdaki işlemlerden herhangi biri yapılırken gerçekleşen temasları kapsar

 • Solunum yolu örneği alınması
 • Entübasyon
 • Solunum sekresyonlarının aspirasyonu
 • Non-invazif ventilasyon
 • Yüksek akımlı oksijen tedavisi
 • Kardiyopulmoner resüsitasyon
 • Nebülizer kullanımı
 • Endoksopik işlemler
 • Bronkoskopi
 • Videolaringoskopi
 • Diş hekimliği uygulamaları
 • Ağız-boğaz-burun muayenesi
 • Oftalmolojik muayeneler
 • Santral kateter takılması
  1. Ayrıca COVİD-19 tanısı konulan hasta (aile bireyleri veya ortak evi paylaşan öğrenciler gibi) kişilerle temas durumunda “yoğun temas” olarak değerlendirilecektir
  2. Risk durumuna göre öğrencilerin takibi, RT-PCR örneklemesinin yapılacağı günler aşağıda belirtilen şekildeki gibi belirlenecektir.

 

Duyuru

 


Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.