Yüksek İhtisas Üniversitesi - Yüksek İhtisas Üniversitesi (YİÜ) ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Güçlerini Birleştirdi

 

Yüksek İhtisas Üniversitesi (YİÜ) ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Güçlerini Birleştirdi

 

 

YİÜ ve Çankırı Karatekin Üniversitesi arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa PAÇ ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ'nin imzaladığı protokol ile iki üniversitenin karşılıklı paylaşımları ile eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca her iki üniversitenin akademik personeli ve öğrencilerinin yeni teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanmasının teşvik edilmesi de protokolün amaçları arasındadır. Öğrencilerin farklı kurumsal kültürleri anlaması ve bunlara uyum sağlaması, kendilerini keşfedebilme kabiliyetlerinin geliştirebilmelerinin yanında, Üniversite-Sanayi İş Birliği ve teknoloji transferi faaliyetleri konusunda da karşılıklı faydanın çoğaltılması planlanmakta.

Protokolün detaylarını anlatan Rektör Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ,  “Üniversitelerimizin misyon, vizyon ve değerlerine uygun bir şekilde, akademisyenlerin, öğrencilerin ve idari personelin Ülkemizin kültürel değerleri etrafında birlik, beraberlik, sevgi ve saygı duyguları içerisinde dayanışma bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmayı istiyoruz. Bu bağlamda her iki Üniversitenin insan kaynaklarının ve mezunlarının ülkelerinin kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunabilecek ve küresel anlamda istihdam edilebilirlik vasfı yüksek, nitelikli insanlar olarak yetiştirilmesine katkı sağlamayı önceliyor ve önemsiyoruz. Bu amaçla proje kültürünü yaygınlaştırma, proje geliştirme, üniversite sanayi iş birliğine dayalı proje faaliyetleri, girişimcilik ve şirketleşme konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, ortak faaliyetler ve etkinlikler ile kurumsal yetkinliklerin artmasını sağlamak istiyoruz.   Özellikle iki üniversitenin de sağlık alanında ihtisaslaşma gayretleri minvalinde, Ankara- Çankırı arasında Üniversite-Sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve öğrencilerimize uygulama ve istihdam imkanı sağlanması gibi bir çok konu üzerinde de mutabakata vardık. Örneğin, üniversitede teknoloji transferi ekosisteminin kurgulanmasında ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) hizmet süreçlerinde bilgi paylaşımında bulunacağız. Yani ileriye dönük somut çıktılar alacağımız bir yol arkadaşlığının ilk adımı olan bu protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyor. Sayın Rektörümüz nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa PAÇ ise Çankırı’da ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirperverliği, ortak çalışma ve güçlerini birleştirme konusundaki iyi niyet için Rektör ÇİFTÇİ'ye teşekkür etti.

Prof. Dr. PAÇ,” Sayın Rektörümüzün de ifade ettiği gibi protokolümüz kapsamlı bir şekilde hazırlandı ve birçok önemli konu başlığını içeriyor. Hocamın söylediklerine ilave olarak bir önemli konu başlığı ifade edeyim; Kök hücre uygulamalarının yapılabildiği ve doku mühendisliği ürünlerinin üretilmesine imkan veren böylece, hücrelerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yeni tedavi seçeneklerinin ortaya konması ile hücre tedavilerinin gelişerek sürekliliğinin sağlanmasına yönelik klinik çalışmalarına da olanak sağlayacak GMP laboratuvarı kurarak hekimlerin ve araştırmacıların hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Bu çok önemli bir çalışmadır. Bunun yanında başlangıçta Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi arasında “Mevlana” ve “Farabi” değişim programı geliştireceğiz.  Yani bu protokol sıradan bir protokol olmayıp bilime ve her iki üniversiteye de çok şey katacaktır. Ülkemize, bilim dünyasına ve üniversitelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.