Yüksek İhtisas Üniversitesi - Üniversitemizde "Kurumsal Dış Değerlendirme" toplantısı yapıldı.

Üniversitemizde "Kurumsal Dış Değerlendirme" toplantısı yapıldı.

Üniversitemizde 01- 02- 03 Aralık 2020 tarihleri arasında, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen takvim dahilinde Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek yüz yüze ve video konferans yöntemiyle  ‘Kurumsal Dış Değerlendirme Programı (KDDP) gerçekleşti.
 
Yüz yüze değerlendirme sürecinin ilk gününde YÖKAK Dış Değerlendirme Takım Başkanı Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT (Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü), Doç. Dr. Sergül DUYGULU (Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi), Öğrenci Değerlendirici Sare TÜRKMEN (Gazi Üniversitesi Doktora Programı Öğrencisi) katılımlarıyla saha ziyareti etkinlikleri gerçekleşti.
Değerlendirme Takımı üyelerinden Prof. Dr. İbrahim DİLER (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Ali AKYOL (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi), Prof. Dr. Gökhan Hakkı APLASLAN (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Metin BEDİR ( Gaziantep Üniversitesi) ve Öğr. Gör. Kenan GÖKÇE'nin (Uşak Üniversitesi) video konferansla katıldığı toplantılarda Mütevelli Heyet Başkan Vekilimiz Sayın Erol USTA, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa PAÇ, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Zühal AKTUNA, Prof. Dr. Bengül DURMAZ ve Prof. Dr. Ali Haydar ŞAHİNOĞLU ve Kalite Koordinatörümüz  Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN hazır bulundular. Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Faruk ÇELİK uzaktan erişimle toplantıya bağlanarak Değerlendirme Takım Başkanımız ve üyelerine üniversitemiz ile ilgili bilgiler sundu.
 
Video konferansla gerçekleşen toplantıların ikinci gününde Dış Değerlendirme Takımı Üyeleri, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan/Dekan Yardımcıları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Müdürü, Daire Başkanları, Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri, Birim Koordinatörleri, akademik ve idari personel, öğrencilerimiz ve dış paydaşlarla belirlenen plan kapsamında görüşmeler yapıldı.
 
Üniversitemizde yükseköğretim kalite kültürünü ve yönetim anlayışını daha üst seviyelere çıkarmak, tüm paydaşlarımızın motivasyonunu arttırarak, etkin bir eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi oluşturmak amacıyla başlatılan kalite güvence sistemi çalışmaları kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen dış değerlendirme sürecimiz, saha ziyareti ve video konferans görüşmelerin ardından  değerlendirme takımının sözlü olarak ilettiği  "Çıkış Bildirimi" ile sona erdi.
 
Çıkış bildiriminde Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa PAÇ, dış değerlendirme sürecinin üniversitemizin güçlü ve geliştirilmeye açık yönlerini görmek açısından çok güzel bir fırsat sağladığını ifade ederek, bu sürecin devamında kalite çalışmalarımızın, YÖKAK ve Değerlendirme Takımının katkılarıyla gerek nitelik gerekse nicelik bakımından artarak devam edeceğini vurguladı.
 
Üniversitemiz Kurumsal Dış Değerlendirme Programında katılımlarıyla bizlere destek veren tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür eder; değerlendirme sürecinde katkıları ile üniversitemiz kalite güvence sisteminin gelişimine destek veren Saygıdeğer Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takım Başkanı ve Üyelerine şükranlarımızı sunarız.
 
 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.