Yüksek İhtisas Üniversitesi - Üniversitemiz, Dr. Öğr. Üyesi Dilek YONAR sunumu ile TÜBİTAK 1003 programı kapsamında düzenlenen "Akciğer Kanseri Teşhis Teknolojileri Çalıştayı"nda yer aldı.

Üniversitemiz, Dr. Öğr. Üyesi Dilek YONAR sunumu ile TÜBİTAK 1003 programı kapsamında düzenlenen "Akciğer Kanseri Teşhis Teknolojileri Çalıştayı"nda yer aldı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Malzeme Enstitüsü Bünyesinde, Yüksek İhtisas Üniversitesi- Hacettepe Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesi Başkanlığı işbirliği ile TÜBİTAK 1003 programı kapsamında yürütülen “Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi”  isimli projenin çalıştayı 13 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşti.
 
Çalıştaya, TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat MAKARACI, Malzeme Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Metin USTA’ nın yanı sıra, çeşitli kamu kuruluşlarından ve üniversitelerden çok sayıda katılım oldu.
 
Calıştay, Prof. Dr. Metin USTA’nın açılış konuşması ve proje yöneticisi Dr. Cihat TAŞALTIN tarafından proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları içeren sunum ile başladı.
Katılımcılara; Prof. Dr. K. A. Salih EMRİ tarafından "Akciğer Kanseri", TÜBA üyesi Prof. Dr. Bekir SALİH tarafından proje kapsamında "Nefes Profili Oluşturulması ve Analizleri", Dr. Öğretim Üyesi  Dilek YONAR tarafından "Projede Değerlendirilecek Hasta ve Sağlıklı Bireylerin Seçim Kuralları ile Nefes Profili Oluşturulması Çalışmaları", Doç. Dr İlke GÜROL tarafından ise "Sensör Çalışmaları Hakkında Bilgiler." sunuldu.
Çalıştayın öğleden sonraki kısmında ise Prof. Dr. Mehmet Ali EBEOĞLU ve Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ tarafından "Sensör Sistem Donanımı ve Veri İşleme Çalışmaları" hakkında bilgi sunuldu.
Ülkemizde hastalıkların nefesten teşhisi ve özellikle de Akciğer Kanserinin teşhisi odaklı çalışmalar yapan Prof. Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK, Doç. Dr. Abdullah KARADAĞ ve Doç. Dr. Ümit Hakan YILDIZ çalışmaları hakkında sunumlar yaptı.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.