Yüksek İhtisas Üniversitesi - Üniversitemizde COVID-19 komisyonu kurulmuştur.

Üniversitemizde COVID-19 komisyonu kurulmuştur.

Küresel olarak yaşanmakta olan COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili yeni durum karşısında yaşanan süreci takip etmek, yönetmek ve karar almak üzere COVID-19 komisyonu kurulmuştur.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.