Yüksek İhtisas Üniversitesi - Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına İdari Personel alımı yapılacaktır.

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına İdari Personel alımı yapılacaktır.

İlan detayı
•Üniversitelerin Öğrenci İşleri biriminde en az 3 yıl deneyime sahip olma
• Üniversitemizin misyon, vizyon, hedef ve stratejileri doğrultusunda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yürütülmekte olan tüm işlem süreçlerinin yönetmeliklere ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,
• Öğrenci kayıt ve mezuniyet süreçlerinin etkin yürütülmesini sağlamak,
• Ders atamalarını takip etmek ve sürecin etkin ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamak,
• İş akışlarının günlük, aylık ve yıllık olmak üzere düzenlenmesini sağlamak ve denetlenmek,
• Başkanlığa bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlanmak ve ilgili bilgilendirmeleri yapmak,
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yazı ve belgelerin son kontrolünü gerçekleştirerek onaylamak,
• Eğitim – Öğretim ile ilgili kararların uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
• Yönetim ya da diğer bölümler tarafından istenen rapor ve listelerin hazırlanmasını sağlamak,
• Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak,
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde dosyalama ve arşivleme sisteminin etkin yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak,
• Görevi ile ilgili tüm teknolojik gelişmeleri takip etmek, kullanılan ve kullanılması önerilen yazılım paketlerinin etkin yönetimi ve geliştirilmesi konusunda aktif rol oynamak.
Başvurular personel@yiu.edu.tr adresine şartları sağladığına dair belgeler ile detaylı özgeçmiş iletilmesi yapılacaktır.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.