Yüksek İhtisas Üniversitesi - TÜBİTAK-1071 Programı Çevrim içi Proje Yazma Eğitimi Programı.

TÜBİTAK-1071 Programı Çevrim içi Proje Yazma Eğitimi Programı.

T%C3%9CB%C4%B0TAK%20
Değerli Araştırmacımız, 
 
Ülkemiz araştırmacılarının uluslararası destek fonlarına başvuru kapasitesinin ve başvurularda başarı performansının iyileştirilmesi ile ikili ve çok taraflı uluslararası Ar-Ge işbirliklerine katılımın arttırılmasına ilişkin projelerin desteklenmesini amaçlayan TÜBİTAK 1071 Destek Programı kapsamında, farklı disiplinlerde ve farklı proje tiplerinde üniversite-sanayi-kamu işbirliklerine imkân tanıyan çağrılar açılmaktadır.
 
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülen “TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı”na yönelik olarak 12 Nisan 2021 Pazartesi günü 18:00-21:15 saatleri arasında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan MANDAL’ın da açılış konuşmaları ile katılım sağlayacağı çevrim içi proje yazma eğitimi etkinliği gerçekleştirilecektir. Eğitim programına https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/1071-program.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.
 
1071 Destek Programına ilişkin proje yazma eğitimine katılım için 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 12:30’a kadar https://anket.tubitak.gov.tr/index.php/1?lang=tr adresi üzerinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.
 
Etkinliğe kayıt yaptıran katılımcılara, kayıt onayı ve toplantı bağlantı adresine ilişkin bilgi, e-posta yolu ile iletilecektir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
 
TÜBİTAK - Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.