Yüksek İhtisas Üniversitesi - DÜZELTME ... 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Sonuç Listesi̇.

DÜZELTME ... 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Sonuç Listesi̇.

(Daha önce ilan edilen listede Tıp Fakültesl ( Yurtdışı Yatay Geçişlerde) 2.ve 3.sınıfların yedek listesinde sehven yapılan hata sebebiyle değişiklik yapılmıştır. Listemizin bu haliyle dikkate alınması gerekmektedir.)

Pdf%20icon

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.